Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
26°C
17°C
TOR.
28°C
14°C

Skupna odločba za žepnine (študenti)

Štev. 410-59/2021-103

Dne  8.11.2021

 

Na podlagi 78. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18) 6. člena Pravilnika o žepninah v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/18 in 26/21)  in Javnega razpisa dodelitev žepnin študentom za študijsko leto 2021/2022, ter prejetih vlog, v zadevi odobritev žepnine za študente za študijsko leto 2021/2022, Občinska uprava Občine Kidričevo izdaja

 

 

 

S K U P N O   O D L O Č B O

 

 

1. Do občinskih žepnin za denarna sredstva so upravičeni naslednji študentje:

 

Š 001, Š 003, Š 004, š 005, Š 006, Š 007, š 008, Š 010, Š 011, Š 012, Š 013, Š 014, Š 015, Š 019, Š 022, Š 023, Š 024, Š 026, Š 027, Š 028, Š 029, Š 030, Š 032, Š 033, Š 034, Š 035, Š 036, Š 037, Š 038, Š 039, Š 040, Š 041, Š 042, Š 046, Š 047, Š 048, Š 049, Š 050, Š 051, Š 052, Š 053, Š 054, Š 055, Š 056, Š 059, Š 063, Š 064, Š 065, Š 067, Š 069 in Š 070.

 

2. Do občinskih žepnin za vrednostne bone Sternthal so upravičeni naslednji študentje:

 

Š 002, Š 016, Š 018, Š 020, Š 025, Š 031, Š 043, Š 044, Š 057, Š 058, Š 060, Š 061, Š 062, Š 066, Š 071, Š 072 in Š 073.

 

3. Višina žepnine za študijsko leto 2021/2022 znaša 30,00 EUR (trideset evrov) na mesec in upravičencem pripada od 1.10.2021 do 31.7.2022 oziroma za študente, ki so se odločili za prejemanje žepnine v obliki vrednostnih bonov Sternthal do 30.9.2022.

 

4. Žepnine se izplačujejo 10. v mesecu za tekoči mesec na transakcijski račun posameznega študenta študentje, ki so se odločili za žepnine v vrednostnih bonih Sternthal, pa jih bodo lahko mesečno osebno dvignili na občinski upravi. Prvo izplačilo žepnin na podlagi te skupne odločbe bo izvedeno 25. novembra 2021, s poračunom zneskov žepnin od oktobra 2021 dalje.

 

5. Študentje so v roku 15 dni dolžni sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na spremembo statusa in s tem na upravičenost do nadaljnjega prejemanja žepnine.

 

 

O b r a z l o ž i t e v

 

 

Občina Kidričevo je dne 24.9.2021 objavila Javni razpis za dodelitev žepnin študentom za študijsko leto 2021/2022 (spletna stran Občine Kidričevo; www.kidricevo.si). Do žepnine so upravičeni študentje, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- imajo stalno prebivališče v občini Kidričevo;

- se redno izobražujejo doma ali v tujini in so prvič vpisani v letnik;

- se izredno izobražujejo doma ali v tujini in niso zaposleni ter so prvič vpisani v letnik;

- bodo v 1. letniku vseh študijskih programov dopolnili največ 21 let,

- v času vložitve vloge še niso dopolnili 25 let oz. v primeru študija medicine v času vložitve vloge niso starejši od 27 let,

- imajo statut študenta,

- z izobraževanjem pridobivajo strokovne nazive (študentom, ki se izobražujejo po bolonjskem sistemu, žepnina pripada za 1. in 2. bolonjsko stopnjo /3 + 2 ali 4 + 1 – statistični ravni 6 in 7/ in za čas statusa absolventa, v kolikor ustrezajo ostalim pogojem),

- da aktivno sodelujejo v enem društvu, ki je registrirano na območju občine Kidričevo ali delujejo na področju prostovoljstva na območju občine Kidričevo.  

 

Navedeni prosilci – študentje, izpolnjujejo zahtevane pogoje, zaradi česar je bilo odločeno, kot je razvidno iz izreka te odločbe.

 

 

Pouk o pravnem sredstvu

 

Zoper to odločbo je dovoljeno vložiti pritožbo v roku  15. dni od izdajo in objave odločbe na spletni strani in na oglasni deski občine, oziroma najkasneje do 27. septembra 2020.

Pritožba se vloži pismeno ali poda ustno na zapisnik pri občinskem organu, ki je odločbo izdal, na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ul., 14. 2325 Kidričevo.  Šteje se, da je pritožba pravočasna, če je oddana priporočeno na pošti zadnji dan pritožbenega roka.

Pritožba je takse prosta.

 

 

 

Postopek vodila;

 

Zdenka Frank;                                                                                                 Damjan Napast;

 

svetovalka za družbene dejavnosti                                                       direktor občinske uprave

in gospodarstvo                                                                                             Občine Kidričevo

 

 

 

Objava:

- Spletna stran Občine Kidričevo (www.kidricevo.si)

- Oglasna deska Občine Kidričevo, Kopališka ul. 14, Kidričevo

 

 

Vloženo:

1 x računovodstvo

1 x arhiv - tu

 

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi