Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
26°C
12°C
PET.
22°C
15°C
5767

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ SVETA OBMOČNE IZPOSTAVE JSKD PTUJ ZA LETO 2020

Območna izpostava JSKD Ptuj v skladu z 2. poglavjem Poslovnika OI JSKD Ptuj razpisuje priznanja Sveta območne izpostave za področje ljubiteljske kulture za leto 2020:

 • PRIZNANJE SVETA OBMOČNE IZPOSTAVE JSKD v obliki listine,
 • JUBILEJNA PRIZNANJA OBMOČNE IZPOSTAVE JSKD v obliki listine.

 

Predlog mora biti zapisan na priloženem obrazcu in mora vsebovati:

 1. Podatke o predlagatelju:
 • naziv in poštni naslov društva (predlagatelja), 
 • matično številko društva (predlagatelja),
 • ime in priimek odgovorne osebe predlagatelja,
 • telefon, faks, elektronsko pošto.
 1. Podatke o kandidatih:
 • ime in priimek oz. naziv kandidata ter poštni naslov,
 • za katero priznanje je kandidat predlagan,
 • katera priznanja je že prejel.
 1. Priloge:
 • kratek življenjepis za posameznike s poudarkom na dosežkih na kulturnem področju oz. kratek povzetek o delu društva,
 • utemeljitev, ki mora dovolj obširno navesti razloge, ki upravičujejo podelitev predlaganega priznanja.

 

Merila za podelitev priznanj

Podelitev priznanja Sveta območne izpostave JSKD Ptuj upravičujejo predvsem pomembni dosežki ustvarjalnega in poustvarjalnega dela posameznika ali društva na področju kulture. 

Priznanje se podeli:

 • za izjemne dosežke pri organizacijskem delu,
 • za razvijanje novih oblik in vsebin dela,
 • za področje kulturne vzgoje in izobraževanja,
 • za raziskovalno delo,
 • za strokovno svetovalno in mentorsko delo,
 • za razvijanje kulturnega sodelovanja z drugimi društvi in zvezami društev,
 • za publicistično delo,
 • za dosežke pri ohranjanju nacionalne kulturne dediščine.

 

Jubilejno priznanje Sveta območne izpostave JSKD Ptuj se podeljuje za dolgoletno delovanje posameznika (najmanj 20 let), društva ali zveze (najmanj 30 let), ki je vplivalo na razmah ljubiteljske kulturne dejavnosti.

 

Podeljevanje priznanj

Priznanja Sveta območne izpostave JSKD Ptuj se podelijo enkrat letno na proslavi v organizaciji OI JSKD Ptuj. Podeli jih vodja območne izpostave ali predsednik/ca Sveta. O izbiri kandidatov odloča Svet območne izpostave JSKD Ptuj. Posamezno društvo lahko predlaga enega kandidata za priznanje. Vsako leto se podeli do pet priznanj. 

 

Jubilejna priznanja območne izpostave se podeljujejo na letnih oz. jubilejnih prireditvah društev. O podelitvi odloča Svet območne izpostave JSKD Ptuj, podeljuje pa jih vodja območne izpostave ali predsednik/ca Sveta. Podelitev jubilejnih priznanj ni omejeno z datumom. Predloge za jubilejna priznanja je treba oddati najmanj mesec dni pred prireditvijo, na kateri bo priznanje podeljeno.

 

Rok za oddajo predlogov za priznanja Sveta območne izpostave JSKD je 14. september 2020. Popolne vloge pošljite na naslov: Območna izpostava JSKD Ptuj, Jadranska 13, Ptuj, s pripisom »Za priznanja«. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni do 12. oktobra 2020. Priznanja bodo podeljena na osrednji proslavi OI JSKD Ptuj, 2. decembra 2020. Svet Območne izpostave bo obravnaval le popolne in pravočasno prispele predloge. Razpis se posreduje vsem predsednikom kulturnih društev, osnovnim in srednjim šolam na območju območne izpostave in se objavi v glasilih občin, za katere dela območna izpostava.

 

Predsednik Sveta OI JSKD Ptuj,

Dominik Kukovec

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi