Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
2°C
JUTRI
2°C
1°C

17. redna seja občinskega sveta

 Sklicujem 17. redno sejo občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v

 

Četrtek, 8. decembra 2016 ob 17. uri v sejni sobi Dvorca Sternthal

 

 

Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje občinskega sveta Občine Kidričevo

 

 

Predlog dnevnega reda:

 

 1. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
 2. Odlok o Medobčinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoti urejanja prostora P10-P5 Zgornja Hajdina – ob avtocestnem priključku in P16-P9 Njiverce – ob avtocestnem priključku, združena obravnava
 3. Statut Občine Kidričevo, druga obravnava
 4. Program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Kidričevo, druga obravnava
 5. Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2017, druga obravnava
 6. Rebalans proračuna Občine Kidričevo za leto 2016
 7. Letni program športa v Občini Kidričevo za leto 2017
 8. Letni program kulture v Občini Kidričevo za leto 2017
 9. DIIP modernizacija JP 666 121 Cirkovce – Dragonja vas – Mihovce
 10. DIIP Športno rekreacijski center - Gramoznica Pleterje
 11. Sklep o vrednoti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo za leto 2017
 12. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Kidričevo za leto 2017
 13. Predlog sklepa o najemu nepremičnine, parc. št. 208/1, k.o. Dragonja vas
 14. Predlogi sklepom za oprostitve NUSZ za leto 2017
 15. Predlog cenika urnih postavk delavcev
 16. Vprašanja in pobude

 

 

V skladu s 94. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04 in Uradno glasilo slovenskih občin, 20/11) lahko član občinskega sveta vloži amandma v pisni obliki, najkasneje tri dni pred sejo občinskega sveta, to je do ponedeljka 5. decembra 2016.

 

V skladu s 7. točko 95 člena poslovnika, vsak amandma mora upoštevati načelo proračunskega ravnovesja. Predlagatelj amandmaja mora navesti natančno, iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kaj se namenijo. Če predlagatelj ne pojasni, kako se bo zagotovilo proračunsko ravnovesje, župan amandma umakne iz razprave in odločanja.

 

 

V skladu z 2. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov so v predlagani 14. točki predloga dnevnega reda navedeni osebni podatki vlagateljev, zato je potrebno s tem gradivom ravnati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

 

 

Prosim za sigurno udeležbo

 

 

 

                                                                                                                             Anton Leskovar;

 

                                                                                                                             župan

                                                                                                                             Občine Kidričevo

 

 

 

Vabljeni:

 

Čisto mesto Ptuj

Skupna občinska uprava

Občinska uprava

Gradivo se nahaja na:http://old.kidricevo.si/javno/obcinskisvet/17_redna_seja.zip

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi