Logo MojaObčina.si
DANES
19°C
6°C
JUTRI
13°C
9°C

Pogoji za brezplačno uporabo plakatnih mest za referendumsko kampanjo

Datum objave: 16. 08. 2017
Številka razpisa: -
Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. L. RS, št. 41/2007, 103/2007 –ZPoIS-D, 105/2008-Odl. US, 11/2011, 28/2011-Odl. US in 98/13) objavljamo POGOJE ZA BREZPLAČNO UPORABO PLAKATNIH MEST ZA REFERENDUMSKO KAMPANJO 1. Občina Kanal ob Soči ponuja političnim strankam oz. organizatorjem referendumske kampanje za referendum o Zakonu o izgradnji , upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper (ZIUGDT) brezplačna plakatna mesta na naslednjih lokacijah: - Deskle (prehod pri bivši policijski postaji) - Rodež (avtobusno postajališče Rodež) - Kanal (ob Kolodvorski ulici in ob cesti Kanal – Lig) - Ročinj (avtobusno postajališče Ročinj) 2. Politične stranke oz. organizatorji referendumske kampanje morajo vlogo za uporabo plakatnih mest oddati najkasneje do ponedeljka, 11. 9. 2017 do 12. ure na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal ali jo pošljejo po elektronski pošti na naslov: obcina.kanal@obcina-kanal.si. Vloga mora vsebovati ime in naziv organizatorja referendumske kampanje oziroma ime pooblaščenega organizatorja, njegov naslov in telefonsko številko. 3. Za določitev vrstnega reda na posameznih lokacijah oz. plakatnih mestih bo Občina Kanal ob Soči opravila javno žrebanje, ki bo potekalo 11. 9. 2017 ob 14. uri v sejni sobi Turistično informacijskega centra (I. nadstropje) Pionirska 2, 5213 Kanal. 4. O rezultatih žrebanja bodo prijavljeni pisno obveščeni najkasneje do 13. 9. 2017. 5. Brezplačno plakatiranje bo mogoče od 13. 9. 2017 dalje in ga bo za organizatorje izvajal Režijski obrat občine Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal 6. Plakate (4 izvode velikosti B1) naj organizatorji dostavijo na sedež Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal. 7. Ti pogoji se objavijo na spletni strani Občine Kanal ob Soči ter na oglasni deski v občinski stavbi, Trg svobode 23, v Kanalu in začnejo veljati takoj. Andrej Maffi, župan

Všečkaj objavo