Logo MojaObčina.si

Jesenice

DANES
31°C
14°C
JUTRI
34°C
16°C

Koronavirus - ukrepi in aktualne informacije v občini Jesenice

Sreda, 25. marec 2020

 

Občinski štab Civilne zaščite Jesenice

Občinski štab Civilne zaščite Jesenice še vedno spremlja stanje na terenu in ne zaznava posebnosti. Potrebe po razdeljevanju paketov prehrambene pomoči občanom danes ni bilo.

Poleg vzpostavitve oskrbe občanov z nujnimi osnovnimi živili na domu je Občina Jesenice v okviru občinskega štaba Civilne zaščite s pomočjo prostovoljcev uredila še prevzem in dostavo nujnih zdravil na dom. Za občane Jesenic, ki potrebujejo pomoč pri oskrbi z zdravili, veljata ista interventna kontakta kot pri oskrbi z nujnimi živili, in sicer:

  • Telefonska številka: 031 300 292 (telefonska številka je dosegljiva od 8. do 15. ure)
  • Elektronski naslov: korona@virus.jesenice.si

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Medobčinski inšpektorat in redarstvo deluje prilagojeno v okviru svojih lastnih pooblastil in primarno izvaja preventivne ukrepe za zaščito in varnost občanov pred širjenjem koronavirusa po priporočilih pristojnih služb in organov. Ugotavlja, da je splošno stanje spoštovanja veljavnih državnih in lokalnih odredb v občini Jesenice dobro sprejeto. Tudi pred trgovinami konfliktov ni zaznati. Na določenih vstopnih izletniških točkah je mogoče ob lepih dnevih opaziti več parkiranih vozil, kar pa zaenkrat ni problematično, saj se ljudje ne združujejo in se očitno posamično razkropijo po različnih poteh in lokacijah v naravi. Splošno stanje reda na območju občine Jesenice trenutno ocenjuje kot zelo dobro.

Nastanitveni obrati v RNO – status obrata v času epidemije

AJPES je zaradi izrednih razmer ob razglašeni epidemiji in sprejetega odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS na svojem spletnem portalu objavil novico, namenjeno izvajalcem nastanitvene dejavnosti glede statusa nastanitvenega obrata, ki se kot poseben podatek vodi v Registru nastanitvenih obratov (RNO). NOVICA

V primeru vprašanj izvajalcev nastanitvene dejavnosti, vpisanih v RNO, ki imajo lahko glede na izredne razmere nastanjene npr. zdravstvene delavce, ki zaradi preventivnih zdravstvenih ukrepov ne odhajajo domov in bivajo v nastanitvenih obratih, je AJPES preko svojih referentov (kot odgovor na telefonska vprašanja zavezancev za poročanje) podal usmeritev, da se tovrstne osebe (zdravstveni delavci) evidentirajo s prijavo v sistem eTurizem, v okviru postavke »Razlog oprostitve ali delnega plačila turistične takse« pa iz šifranta izberejo »Oprostitev – prostovoljci za odpravo elementarnih nesreč« (taksa se ne zaračuna).

Vzdrževanje in servisiranje gasilnih aparatov v času koronavirusa - obvestilo

Uprava RS za zaščito in reševanje je na svojih spletnih straneh objavila obvestilo o Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Odlok je namenjen lastnikom, uporabnikom objektov, delodajalcem, pooblaščenim osebam za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, nosilcem pooblastil za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, nosilcem pooblastil za pregledovanje in vzdrževanje gasilnih aparatov, gasilcem in drugim.

Odlok v drugem členu določa izjeme, za katere navedeni odlok ne velja. Med te spadajo »druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja«, k temu pa se lahko uvrstita tudi servisiranje in vzdrževanje gasilnih aparatov, kot določa Zakon o varstvu pred požarom s podzakonskim predpisom. Vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov se izvaja po navodilih proizvajalca. Po razgovorih s pooblaščenimi zastopniki proizvajalcev gasilnih aparatov, ki jih imamo v Sloveniji v večinskem deležu, proizvajalci gasilnih aparatov v okviru ukrepov za obvladovanje koronavirusa navodil glede vzdrževanj niso spremenili.

Na spletni strani so 18. marca 2020 v novicah objavili predloge glede izvajanja ukrepov varstva pred požarom ob upoštevanju navodil za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Poudariti velja, da je treba v objektih ustrezno prilagoditi najnujnejšo organizacijo varstva pred požarom ter najnujnejše ukrepe in najnujnejše izvajanje ukrepov, ki se jih tudi v nastalih razmerah zaradi zagotavljanja varstva ljudi, živali in premoženja pred požarom ne sme opustiti. Med te ukrepe lahko spada tudi vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov, vendar je nujnost vzdrževanja gasilnih aparatov v času obvladovanja epidemije COVID 19 odvisna od primera na podlagi poznavanja vseh utemeljenih okoliščin, ki lahko na to vplivajo. Kot primer nujnosti se lahko izpostavijo objekti, v katerih je več ljudi (npr. bolnišnice, domovi za ostarele in živilske trgovine), v okviru tehnoloških delovnih procesov, pri katerih je treba kljub zmanjšanju prisotnih zaposlenih zagotavljati ustrezno raven požarne varnosti, ko so bili gasilniki uporabljeni in jih je treba ponovno vzpostaviti v stanje brezhibnega delovanja ali zamenjati itn.   

Velja, da so odločitve o le najnujnejšem vzdrževanju gasilnih aparatov v pristojnosti lastnika ali uporabnika objekta oziroma delodajalca.

Tudi med vzdrževanjem gasilnih aparatov je treba upoštevati navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov in poskrbeti za največjo mogočo varnost tako vzdrževalcev gasilnih aparatov kot tudi naročnikov. Upoštevati je treba primerno razdaljo med posameznimi osebami, uporabljati zaščitno opremo (maske, očala, rokavice, zaščitne obleke in podobno), površino gasilnikov je treba razkužiti itn.

Na terenu je zaznati tendence vzdrževanja gasilnih aparatov tudi v nenujnih primerih, kot npr. v objektih, kjer se trenutno dejavnosti ne izvajajo. Na lastnike ali uporabnike objektov oziroma delodajalce naslavljajo poziv, naj bodo kot naročniki storitve pri svojih naročilih odgovorni in naj jih naročajo samo v nujnih primerih. Ravno tako naslavljajo na vzdrževalce gasilnih aparatov poziv, naj ne zavajajo potencialnih naročnikov po nujnosti vzdrževanja gasilnikov, v kolikor to ni nujno potrebno, kajti nedopustno je vsakršno nepotrebno izpostavljanje zdravja/življenja ljudi.

Postavljajo se še vprašanja glede vzdrževanja gasilnih aparatov, ki so v določenih vozilih del obvezne opreme vozil skladno s predpisi, ki urejajo področje prometa. Tudi pri servisiranju gasilnih aparatov v vozilih je treba ravnati skladno s splošnimi navodili pristojnih institucij in izvajati le najnujnejše storitve s področja varstva pred požarom, pri katerih so stiki omejeni.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi