Logo MojaObčina.si

Horjul

JUTRI
31°C
16°C
SOB.
32°C
16°C
Deli

Mandat razvoja Občine Horjul

Spoštovane občanke in občani, vsake štiri leta imamo vsi skupaj možnost, da na lokalnih volitvah s svojim glasom podpremo ljudi, ki jim s tem tudi zaupamo vodenje naše občine. Tudi zato so volitve praznik demokracije in ne praznik predvolilnih obljub. Najprej se vam želim zahvaliti za zaupanje in sodelovanje v zadnjih štirih letih.

Ko se ozrem nazaj, ugotavljam, da je za mano naporno obdobje, ki pa me hkrati navdaja s ponosom na opravljeno delo, ki smo ga skupaj s sodelavci na občini in občinskimi svetniki ter vaškimi odbori opravili v mandatu, ki mi je bil zaupan.

Tokratno županovo besedo prav zato namenjam pregledu opravljenega dela. Na samem začetku mandata smo se na pobudo občank in občanov najprej odločili za zbiranje predlogov za novo, oziroma dopolnjeno ureditev prostorskega načrta OPN občine Horjul, ki je bil zagotovilo za nadaljnji razvoj našega okolja. Tako smo lahko pristopili k pozitivnemu reševanju pobud, a najprej smo morali naročiti projekte za urejanje poplavne varnosti Vrzdenca in Horjula. Uspešno smo pridobili projekte za sanacijo hudournika mimo cerkve sv. Kancijana na Vrzdencu in potoka Stojanšek v Horjulu. Po tem, ko smo uspešno izpeljali sanacijo vodotokov, smo s tem zagotovili poplavno varnost na Vrzdencu in vzhodnem delu Horjula. Z veliko usklajevanj na ministrstvih in direktoratih za posamezna področja, smo le uspeli v septembru 2017 pridobiti nov, posodobljen prostorski načrt občine. To je bil pogoj, da smo lahko pristopili k naslednjim projektom: umestitev poslovilne vežice na Vrzdencu, čistilne naprave v Žažarju, izgradnje večnamenske dvorane v Žažarju, povečanju vrtca Marjetica v Horjulu, omogočanje podjetju Metrel Mehanika in drugim podjetjem povečanje prostorov, ki jih nujno potrebujejo za dobro poslovanje v prihodnje. Tudi posamezni občani so po novem prostorskem načrtu pridobili možnost rešitve za pričetek lastnih vlaganj v posodobitev in možnost novogradenj.

Nova prostorska zakonodaja, ki velja od junija 2018, odpira možnosti za legalizacijo objektov. Prizadevali si bomo, da bomo v sodelovanju z občinskim svetom, dosegli zmanjšanje komunalnega prispevka za legalizacijo. Ti občani so v preteklem obdobju praviloma veliko prispevali pri ureditvi vaške infrastrukture, ampak zaradi raznih omejitev niso uspeli pridobiti gradbenih dovoljenj.

V tem dokaj kratkem obdobju smo uspeli pridobiti gradbene pogoje za vrsto investicij, ki so velikega pomena za naše občane in jih večino tudi realizirali oziroma so v fazi realizacije. Čeprav je bilo storjenega še veliko več, bom naštel le bistvene pridobitve: sanacija plazu na cesti Zaklanec - Dolenja vas, kjer je bilo plazišče večkrat sanirano neuspešno, sedaj pa smo uspeli sanirati in zaključiti omenjen problem. Prevzeli smo zaključek sanacije stare telovadnice pri osnovni šoli Horjul. Tu so nas ovirali  pomanjkljivi projekti za izvedbo. Veliko je bilo usklajevanj, a je kljub temu sanacija bila uspešno pripeljana do zaključka, v veselje šolarjev, učiteljev in staršev. Zanje je bila pomembna pridobitev povezovalna cesta med šolo in vrtcem Marjetica in preureditev in preplastitev Šolske ulice v Horjulu. Tu je še: ureditev hudournika na Vrzdencu mimo cerkve sv. Kancijana z ustreznimi zadrževalniki proda; ureditev potoka Stojanšek z umestitvijo ustreznih zadrževalnikov  proda in povečanji prepustov na stari cesti; preplastitev Stare ceste v Horjulu z obnovo meteorne kanalizacije; ureditev prevoznosti ceste na Koreno za centrom starejših in ureditev okoli pokopališča skupaj z ekološkim otokom, pločnikom in razsvetljavo ter klopcami za sprehajalce. Če se ozrem po okoliških gričih in hribih je tu uspešno izpeljana ureditev pokopališča na Lesnem Brdu. Ker skrb za okolje in urejenost dajemo na prvo mesto smo bogatejši še za ekološke otoke za ločene odpadke na Lesnem Brdu, Samotorici in Podolnici.

Letos smo se lotili obnove vodohrana na Lesnem brdu, sanacijo smo uspešno zaključili z otvoritvijo v ponedeljek 22. oktobra. Poudaril bi, da bodo v naslednjih letih potrebni obnove tudi vodohrani na Vrzdencu, Koreni, Samotorici, Zaklancu, Horjulu in Podolnici.

Za varnost občanov smo  na več mestih javno razsvetljavo posodobili; v Grabnu z novim odjemnim mestom, proti Rožman na Vrzdencu in na Lesnem Brdu v novem naselju. Svetilke na sončne celice smo premestili na nove lokacije z manj prometnimi tokovi, na  Samotorico in v Zagorico.

Največja investicija, ki se je zaključila s tehničnim prevzemom objekta 3. oktobra 2018, je bila izgradnja čistilne naprave Horjul. Veliko usklajevanj je bilo do pridobitve gradbenega dovoljenja, postopek od razpisa za izbor izvajalca do zaključja izgradnje je trajal od januarja 2017  do junija 2018. Projekt je financiran izključno iz sredstev Javnega holdinga Ljubljana, kjer je občina Horjul zastopana s svojim deležem. Čistilna naprava je v teh dneh pričela poskusno obratovati in bo po dveh mesecih, prepričan sem, pozitivnih rezultatov pridobila uporabno dovoljenje.

Velika naložba občine Horjul je tudi izgradnja kanalizacije v Zaklancu in delu Stare ceste v Horjulu z vzporedno izvedenimi posegi v javno razsvetljavo, izvedbo dodatnih pločnikov v naselju Zaklanec in pločnika od Horjula do Zaklanca, obnovo vodovodnega omrežja, posodobitev odvodnjavanja meteornih voda. Skupaj z ostalimi sodelujočimi je bilo posodobljeno telekomunikacijo omrežje ter izvedena pokablitev nizko napetostnega omrežja.

Trenutno poteka izgradnja povečanje prepusta vode Ljubgojščice na državni cest pri stari čistilni Horjul, izgradnjo financira Direkcija RS za infrastrukturo, občina pa istočasno financira pločnik in odvodnjavanje po levi strani vozišča proti Vrhniki. V dogovoru z direkcijo bo investicija, vključno s prenovljenim voziščem, zaključena do sredine novembra.

Pridobili smo gradbeno dovoljenje za izgradnjo poslovilne vežice na Vrzdencu, tečejo vsi postopki za izvedbo in realizacijo izgradnje, ki bo dokončana do prve polovice prihodnjega leta. Projekti za izgradnjo kanalizacije Žažar in ostale infrastrukture so pripravljeni, trenutno so v postopku odmere in pridobitve zemljišč za umestitev čistilne naprave. Pričakujemo dogovor in pridobitev gradbenega dovoljenja do spomladi 2019.  Pričetek gradnje pa se po načrtih vaškega odbora in občine predvideva v jeseni 2019.

Ampak to so sedaj že pogledi proti naslednjemu letu, ko je na vrsti nov mandat za župana in njegovo ekipo v občinski upravi. Ker sam želim izpeljati začete projekte do konca, v mislih pa so tudi že novi, ter verjamem v razvoj, pošteno delo po pravilih, ki veljajo za vse enako, sem se odločil za kandidaturo na letošnjih lokalnih volitvah.

Horjul je občina, ki ne pozna zadolženosti. Smo zdrava in do prebivalcev ter okolja prijazno naravnana občina z jasno vizijo kako naprej.

 

Janko Prebil, župan

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi