Logo MojaObčina.si

Gorje

DANES
31°C
15°C
JUTRI
30°C
15°C
2911

POZIV K PREDHODNEMU POSVETOVANJU ZA OBČANE - ZATRNIK

Poziv k predhodnemu posvetovanju za občane s stalnim ali začasnim bivališčem in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo sedež na območju Krnice, za katerega je v postopku predlog za novo naselje Zatrnik

 

Na predlog predlagatelja Vaški odbor Krnica v Občini Gorje teče postopek izločitve dela območja naselja Krnica ter poimenovanje izločenega dela naselja v naselje Zatrnik. Postopek je možno izpeljati na podlagi določb Zakona o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb – ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/2008, v nadaljevanju ZDOIONUS). V skladu s 16. členom ZDOIONUS je potrebno v postopku izločitve dela naselja in ustanovitve novega naselja opraviti predhodno posvetovanje.

 

Po končanem javnem posvetovanju bo Občinski svet občine Gorje mnenja, predloge in pripombe, dane na predhodnem posvetovanju, obravnaval in se do njih opredelil ter o svojih stališčih obvestil javnost na spletnih straneh občine.

 

Celotna vsebina predloga, vključno z elaboratom za določitev območja z grafičnimi predlogami, s predpisanimi mnenji in potrdili državnih organov in s predlogom občinskega odloka, je na vpogled na sedežu Občine Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje v času uradnih ur. Na tem naslovu lahko dobite tudi vse informacije v zvezi z nameravanimi spremembami.

 

Pozivamo vse polnoletne osebe, ki imajo na območju potencialnega novega naselja Zatrnik prijavljeno stalno ali začasno bivališče, in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem območju svoj sedež, da se udeležijo predhodnega posvetovanja v zvezi s predlogom.

 

V posvetovanju lahko sodelujete na naslednje možne načine:

 • izpolnite priložen obrazec in ga dostavite na občino Gorje
 • se zglasite na sedežu občine Gorje v času uradnih ur
 • pišete na e-naslov: obcina.gorje@gorje.si

 

Predhodno posvetovanje traja od 25.10.2019 do 25.11.2019.

Kontaktna oseba je Drago Bregant, višji svetovalec

 

Župan Občine Gorje

Peter Torkar, l.r.

 

 

Predstavitev predloga za ustanovitev novega naselja Zatrnik

 

Občina Gorje je dne 3. 9. 2019 prejela predlog Vaškega odbora Krnica v sestavi predsednika VO Krnica Aleša Zalarja ter članov Staneta Marenka in Anžeta Urevca o izločitvi dela naselja Krnica in ustanovitev novega naselja Zatrnik.

 

Predlog je podan v skladu z 12. členom Zakona o določanju območji ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS, Uradni list, št. 25/08).

Predlog vsebuje:

 • utemeljitev predlagatelja s finančnimi posledicami,
 • Osnutek odloka o izločitvi dela naselja Krnica in ustanovitev novega naselja Zatrnik,
 • Pozitivno mnenje Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen, št. 35381-1/2019-2552-15 z dne 19. 08. 2019,
 • Potrdilo GURS št. 35321-79/2019-2552-4 z dne 09. 08. 2019, da v Sloveniji ni naselja z imenom Zatrnik,
 • Pozitivno mnenje GURS-a, k uvedbi novega naselja Zatrnik, št. 35321-79/2019-2552-3 z dne 09. 08. 2019,
 • Elaborat določitve območja in meja novega naselja Zatrnik, št. 35321-79/2019-2552-3 z dne 08. 08. 2019, ki vsebuje seznam obstoječih številk na območju predlagane spremembe - izločitve iz naselja Krnica, grafične priloge spremembe ter grafični prikaz predloga predlagatelja.

Naravne meje območja Zatrnika potekajo po vrhovih Špika, Hotunjskega vrha, Berjance, ki so tudi občinske meje, na območju Pokljuke ter planote Stare Pokljuke pa Zatrnik meji po strugi pokljuške soteske. Natančneje meje novega naselja Zatrnik in opis sprememb območja naselja Zatrnik izhajajo iz elaborata Geodetske uprave RS. Iz elaborata in potrdila je razvidno, da Geodetska uprava RS podaja pozitivno mnenje z vidika skladnosti predloga za določitev novega naselja z veljavnimi predpisi.

 

Finančne posledice so:

 • zamenjava hišnih tablic - predlagatelj z osnutkom odloka predlaga, da bi ta strošek krila Občina. Obračun stroškov obsega strošek izdelave hišne tablice, ki  se izvede v skladu s cenikom izdelovalca Območno geodetsko upravo. Cena tablic s hišnimi številkami je po Sloveniji različna. Giblje se med 15-20 EUR.
 • Stroški, vezani z uradnimi dokumenti, kot so potni listi, osebne izkaznice, vozniška dovoljenja, prometna dovoljenja, orožni listi. Stroške, vezane z uradnimi dokumenti, bi nosil občan.
 • Stroški, kot so javno obveščanje, objave Odloka in spremembe aktov, vezanih na nov Odlok, so stroški Občine.
 • Ostali stroški, ki jih krijejo občani so: spremembe osebnih podatkov pri bankah, združenjih, strankah, društvih…
 • Osveževanja podatkov v uradnih evidencah se izvedejo po uradni dolžnosti po spremembi območja z evidentiranjem GURS-a v RPE, v tem primeru ni stroškov za občane in Občino.

Vezano na 3. člen ZDOIONUS, ki določa, da je pri  določanju območij naselij in imen naselij ter imenovanju ulic oziroma preimenovanju naselij in ulic, torej v konkretnem primeru ustanovitve novega naselja Zatrnik, potrebno opraviti predhodno posvetovanje z osebami z območja, na katero se spremembe nanašajo, to je z udeleženimi osebami, ki so polnoletne osebe, ki imajo na območju, na katero se spremembe nanašajo, prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, in pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem območju sedež. Območje, na katerega se spremembe nanašajo, ni v konkretnem primeru območje Krnice, ker 16. člen natančneje določa predhodno posvetovanje, ki mora trajati najmanj 15 dni ter to v delu obstoječega naselja, na katerega se spremembe nanašajo. Predhodno posvetovanje se začne z objavo predloga iz 12. člena Zakona na spletnih straneh občine in vsaj v enem javnem mediju na območju občine, hkrati z objavo pa župan objavi poziv k predhodnemu posvetovanju z navedbo načina in roka, v katerem se lahko vložijo mnenja, predlogi in pripombe k predlogu.

Zakon sicer ne določa kvoruma strinjanja, niti da bi večinsko nestrinjanje udeleženih oseb vplivalo na nadaljnji potek priprave predloga sprejetja odloka. 

 

Predlog za določitev območja in imenovanja novega naselja Zatrnik

Obrazec za posredovanje mnenj, predlogov in pripomb k predlogu ustanovitve naselja Zatrnik

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi