Logo MojaObčina.si
DANES
25°C
12°C
JUTRI
24°C
13°C
Oceni objavo

Predlog proračuna v 30-dnevni javni razpravi

Spoštovane občanke, spoštovani občani.

Občinski svet Občine Gorje je na 2. redni seji, 25. 1. 2023 obravnaval predlog Odloka o poračunu Občine Gorje za leto 2023 in sprejel sklep, da se predlog Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2023 posreduje v 30-dnevno javno obravnavo. 

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov).

V skladu z Zakonom o javnih financah in internimi akti občine je župan dolžan predlagati občinskemu svetu v sprejem proračun, ki ga sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Vabimo vas, da do vključno 24. 2. 2023 podate svoje predloge, pripombe na predlagani predlog proračuna Občine Gorje za leto 2023, na e-naslov: obcina.gorje@gorje.si, s pripisom v zadevi "Predlog, pripomba na predlog proračuna 2023". 
Predlog Odloka o proračunu
Obrazložitve
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gorje
Kadrovski načrt
Letni stanovanjski program
Letni izvedbeni načrt financiranja kulture
Letni program športa
Letni načrt porabe turistične takse
Izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin

Oglejte si tudi