Logo MojaObčina.si

Gorje

DANES
13°C
-1°C
JUTRI
6°C
-4°C
740

12. redna seja preko ZOOMa

12. redna seja Občinskega sveta Občine Gorje bo v sredo 23. decembra 2020, ob 17.00 uri, na povezavi ZOOM. 

Svetniki, svetnice, člani in članice odbora ter poročevalci boste povezave za sodelovanje na seji občinskega sveta oz. sejah delovnih teles prejeli na e-naslove.

Zainteresirana javnost bo sejo lahko spremljala preko spleta. Naslov povezave bo objavljen na občinski spletni strani.
Zainteresirane medije vabimo, da izpolnijo izjavo - Prisotnost medijev na seji Občinskega sveta občine Gorje. Podpisano izjavo lahko pošljete na e-naslov: obcina.gorje@gorje.si do 20. 12. 2020. 

0_0_VABILO_12. redna seja

0_SEJE DELOVNIH TELES_12. redna seja

1_ZAPISNIK_11. redna seja

2_ZAPISNIK_4. izredna seja

3_Proračun 2021 - druga obravnava  Prenesi kategorijo dokumentov

1_Uvod_drugo branje

2 Obrazložitev sprememb

3 Odlok 2021

4 Splošni del 2021

5 Posebni del 2021

6 NRP

7 Odhodki_programska klasifikacija

8 Odhodki_funkcionalna klasifikacija

9 Obrazložitve

10 Predlog finančnega načrta MIR 2021

11 Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gorje za leto 2021

12 Kadrovski načrt

13 Stanovanjski program – kopija

13 Stanovanjski program

14 Letni izvedbeni načrt kulture

15 LPŠ

16 Letni izvedbeni načrt TT

17 Izvedbeni_program_vzdrževanja_občinskih_cest _občina_Gorje_2021

4_OBRAZLOŽITEV_OBSTOJ JAVNEGA INTERESA GRADITVE ŽIČNIŠKIH NAPRAV

5_SEZNANITEV S POROČILOM IZ DELAVNICE O PORMETNI UREDITVI POKLJUKE

6_KADROVSKE ZADEVE

7_PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

9_POBUDE IN VPRAŠANJA

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi