Logo MojaObčina.si
JUTRI
2°C
4°C
SOB.
3°C
2°C
Oceni objavo

7. javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI (7. skupina)

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor skupaj z Znanstveno-raziskovalnim središčem Bistra Ptuj objavlja 3. 10. 2022 Sedmi javni poziv za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI Podravje. Gre za model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega udeleženci v času štirih mesecev, kolikor traja zaposlitev v programu, razvijejo in realizirajo lastno podjetniško idejo. To dosežejo skozi celostni program podjetniških usposabljanj, skozi mentorstvo in nudenje vsestranske pomoči udeležencem pri uresničevanju njihovih poslovnih idej.

Projekt je namenjen vsem, ki imajo podjetniško idejo in željo po njeni realizaciji, ne glede na starost, stopnjo in smer izobrazbe ali status brezposelne osebe.

Pogoji za vključitev:

  • Kandidat mora imeti poslovno idejo, ki jo namerava razvijati v okviru projekta.
  • Kandidat mora imeti stalno ali začasni prebivališče v eni izmed občin Podravske regije.
  • Kandidat še ni bil vključen v katerekoli program Podjetno v svet podjetništva.
  • Kandidat mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.
  • Kandidat mora imeti na dan vključitve v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi.

Rok za prijavo je 4. november 2022.

Prijavitelji morajo ob prijavi priložiti:

  • Izpolnjen prijavni obrazec
  • Življenjepis
  • Fotokopijo dokazila o izobrazbi,
  • Izpis obdobij zavarovanj, iz katerega so razvidni pretekli delodajalci (ZPIZ),
  • Fotokopijo dokazila o začasnem bivališču, v kolikor je prijavljeno.

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom in razpisno dokumentacijo je možno dobiti vsak dan do vključno 2. 11. 2022 med 9.00 in 15.00, na telefonski številki 02 333 13 00 oz. elektronski pošti poni@rra-podravje.si.

Potencialni prijavitelji bodo dodatne informacije o vsebini in poteku projekta lahko dobili tudi na spletnipredstavitvi, ki bo v sredo 19. 10. 2022 ob 10. uri. Udeležba na predstavitvi je možna samo na podlagi pisne prijave na elektronskem naslovu poni@rra-podravje.si.

Oglejte si tudi