Logo MojaObčina.si
DANES
8°C
3°C
JUTRI
6°C
-1°C

Projekt »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE«

Občina Duplek v sklopu projekta »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE – OBČINA DUPLEK«, pristopa k razširitvi obstoječega javnega kanalizacijskega omrežja na več delih območja aglomeracije ID 16458 Zg. Duplek:

  • Zg. Duplek, Sp. Duplek, Dvorjane in Johe, III. faza (Kamenščak/Zapolutke);
  • Južno od ceste R3-710/1292 v Zg. Dupleku;
  • Žitečka vas, 1. faza;
  • Žitečka vas, 2. faza;
  • Žitečka vas 3. in 4. faza;
  • Zabrege.


Cca. 2,5 milijona evrov vredna investicija prinaša Občini Duplek izgradnjo manjkajočega dela kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 8.809 metrov kanalizacijskih vodov, osem novih črpališč in zamenjavo 1.890 metrov vodovodnih cevovodov na trasi kanalizacije. V sklopu projekta bo zgrajenih tudi 1.075 metrov elektroenergetskega nizkonapetostnega voda za napajanje kanalizacijskih črpališč, izvedena pa bo tudi rekonstrukcija transformatorske postaje Žitečka vas-Poštrak (zamenjava transformatorja 160 kVA z 250 kVA).

Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje naše občine, ki se zaključuje na CČN Dogoše, bo omogočena 892 prebivalcem v 260 gospodinjstvih znotraj aglomeracije Zg. Duplek. Projekt se bo izvajal od julija 2021, pa bo predvidoma konec leta 2022, ko bo zaključen.

ZAVEZA OKOLJU

Z izvedenim kanalizacijskim sistemom v Zg. Dupleku bo ustrezno urejeno odvajanje in čiščenje odpadne vode za najmanj 99,84 % prebivalcev Občine Duplek. Vsa zbrana odpadna voda se iz celotnega obravnavanega območja aglomeracije ID 16458 priključuje na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje v Zg. Dupleku, prek katerega je odvedena na obstoječo Centralno čistino napravo Maribor, kjer se očisti. V Zg. Dupleku se s tem zagotovijo manjši vpliv na okolje, manjše onesnaževanje podtalnice in posledično porečja reke Drave.

PROJEKT FINANCIRA

Naložbo sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija. Naložbo delno financira Občina Duplek.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi