Logo MojaObčina.si

Dolenjske Toplice

DANES
-2°C
-3°C
JUTRI
0°C
-1°C
DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE TOPLICE
Deli
Družba in javne storitve, Društvo

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE TOPLICE

Odprto

Danes 09.00‒10.00
Sreda 09.00‒10.00
Prva sreda v mesecu od 9.00 do 11.00 ure.

Predstavitev

Društvo upokojencev Dolenjske Toplice je nestrankarsko, prostovoljno, samostojno, nepridobitno, stanovsko – interesno, humanitarno in dobrodelno združenje upokojenk in upokojencev. Ustanovljeno je bilo 29. maja 1953, deluje na celotnem območju občine Dolenjske Toplice.

Povezani smo v Pokrajinsko zvezo društev upokojencev  Dolenjske in Bele krajine (PZDU) in na državni ravni v Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS). Skupaj se trudimo, da se upokojenski glas sliši tudi tam, kjer se odloča o naši sedanjosti in prihodnosti.

 

Področja na katerih delujemo in so opredeljena v pravilih Društva:

• Humanitarnost

• Sociala in zdravstvo

• Kultura

• Izobraževanje

• Druženje in razvedrilo

• Šport in rekreacija

• Vzdrževanje prostorov in opreme društva − logistika

• Povezovanje z drugimi društvi upokojencev in ostalimi društvi

• Vseh ostalih področjih pomembnih za uspešno delovanje društva

 

Član DU lahko postane vsak upokojenec, njegov zakonec ali izven zakonski partner ( čeprav ni upokojen) ali druga oseba,  s prostovoljno pristopno izjavo organu društva. Člani DU so lahko tudi podporni člani in sponzorji. Podporni člani ali sponzorji so lahko fizične osebe. Član DU uveljavlja pravice do popustov in drugih članskih ugodnosti na podlagi veljavne članske izkaznice, potrjene z navedbo vsote plačane članarine za tekoče leto, s podpisom odgovorne osebe in žigom društva. Letna članarina znaša 10€. Oskrbovanci v domovih za starejše so oproščeni članarine.

 

Vsi ostali podatki in dogajanja v društvu so vam dostopna na naši spletni strani:

https://dudolenjsketoplice.wordpress.com/

https://www.facebook.com/drustvoupokojencev.dolenjsketoplice

 

Zadnje vsebine