Logo MojaObčina.si

Dobrovnik

DANES
12°C
0°C
JUTRI
16°C
1°C
Avtor: OBČINA DOBROVNIK DOBRONAK KOZSEG,

Sofinanciranje programov društev na področju kulture v Občini Dobrovnik za leto 2016

Datum objave: 01. 06. 2016
Številka razpisa:
Sredstva: 3 000,00 EUR
1. Naročnik: OBČINA DOBROVNIK, Dobrovnik 297,9223 Dobrovnik 2. Namen razpisa: Sofinanciranje programov društev na področju kulture v Občini Dobrovnik za leto 2016. 3. Višina razpoložljivih sredstev: Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov društev na področju kulture je v letu 2016 zagotovljena v proračunu občine na PPR 1803003 Sofinanciranje delovanja in programov kulturnih društev, konto 412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini 3.000,00 EUR 4. Namen sredstev in upravičenci: Sredstva se bodo namenila: - sofinanciranje redne dejavnosti kulturnih društev - udeležbo na lokalnih, območnih, medobmočnih, državnih in mednarodnih srečanjih - kulturne prireditve in akcije, ki so namenjene občanom in promociji občine . druge programe, ki dokažejo vsebinsko upravičenost. 5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki: - da so registrirana po Zakonu o društvih - da imajo sedež na območju Občine Dobrovnik - da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini - da Občini Dobrovnik dostavijo podatke in poročila o realizaciji programov prejšnjega leta in načrt aktivnosti tekočega leta - da imajo poravnane vse obveznosti do Občine Dobrovnik - da imajo materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti - da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi - da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov.

Všečkaj objavo