Logo MojaObčina.si

Dobrova-Polhov Gradec

JUTRI
20°C
9°C
SRE.
20°C
9°C
5549

Redni odvoz mešanih komunalnih odpadkov

Odpadke povzročamo vsi, zato moramo biti vsi, ki na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec stalno, začasno ali občasno bivamo v svojih ali najetih nepremičninah, smo lastniki počitniške hiše ali opravljamo poslovno dejavnost tudi vključeni v sistem ravnanja z odpadki. Ravnanje z odpadki ureja več predpisov, predvsem pa Uredba o ravnanju z odpadki, Uredba o odlaganju odpadkov, Uredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini  Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list št. 77/2012). Stroške ravnanja z odpadki smo dolžni plačevati vsi stalno ali začasno prijavljeni prebivalci, ki smo vključeni v sistem ravnanja z odpadki. Vključitev v sistem ravnanja z odpadki pomeni zbiranje in oddajanje odpadkov po tako imenovanem sistemu od vrat do vrat (redni odvoz mešanih komunalnih odpadkov), oddajanje odpadkov na ekoloških otokih in zbirnih centrih (predvsem v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev) ter oddajanje kosovnih odpadkov.

Obveznost plačila storitev ravnanja s komunalnimi odpadki nastane z dnem stalne ali začasne prijave bivanja v Občini Dobrova - Polhov Gradec in se plačuje glede na število oseb. Podatek o številu oseb, za katere se plačuje odvoz odpadkov, je naveden na vaši položnici.

Analiza področja ravnanja z odpadki v Občini Dobrova - Polhov Gradec je pokazala, da kar 9 % zavezancev ni vključenih v sistem ravnanja z odpadki. V prihajajočem obdobju bo inšpekcijski nadzor usmerjen k vključevanju gospodinjstev, pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov v organiziran sistem ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dobrova - Polhov Gradec.

V nadaljevanju predstavljamo, kako se vključimo v sistem ravnanja z odpadki:

Če stanujete v individualni hiši: Z obvestilom na poštni naslov Javno podjetje VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA, Vodovodna cesta 90, p.p. 3233, Ljubljana ali elektronski naslov vokasnaga@vokasnaga.si sporočite podatke lastnika stanovanjskega objekta, število oseb vašega gospodinjstva in želeno prostornino zabojnikov za mešane odpadke.

Če stanujete v večstanovanjskem objektu: Stavba mora imeti upravnika, če ima več kot dva etažna lastnika in več kot 8 posameznih delov. S stavbo upravlja upravnik, ki ga izberete etažni lastniki. Upravnik v imenu lastnikov uredi vključitev v sistem ravnanja. Delitev stroškov, ki izvirajo iz stavbe, torej tudi stroške komunalnih storitev, med etažne lastnike mesečno pripravlja upravnik.

Če ste lastnik vikenda: Ne glede na to, da obveznosti iz naslova ravnanja z odpadki plačujete na vašem stalnem oz. začasnem bivališču, morate biti v sistem vključeni tudi kot lastniki počitniškega objekta. 

Če ste pravna oseba ali samostojni podjetnik:  Z obvestilom, naslovljenim na poštni naslov Javno podjetje VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA, Vodovodna cesta 90, p.p. 3233, Ljubljana ali elektronski naslov vokasnaga@vokasnaga.si, sporočite podatke pravne osebe in želeno prostornino zabojnika za mešane odpadke in odpadno embalažo.

Kako pa je z zabojniki za mešane odpadke in odpadno embalažo? Odpadke, ki se ne predelajo, odlagamo v zabojnik za mešane komunalne odpadke. Kljub temu, da odpadke dosledno ločujemo, nastajajo tudi takšni, ki se jih ne da predelati. Zato moramo imeti vsi povzročitelji odpadkov zabojnik za mešane komunalne odpadke, zraven pa BREZPLAČNO dobite zabojnik za embalažo.

Pojavlja se problem, kako in na kakšen način pravilno odstranjevati vso embalažo, ki nam ne služi več. Ločeno zbiranje odpadkov doma je enostavno, zahteva pa, da ljudje, ki se odločijo zanj, nekoliko spremenijo svoje navade. Tako lahko zmanjšamo količino odpadkov, ki se jo odloži na odlagališče, varujemo naravo in ohranjamo naravne vire. S tem privarčujemo z dragocenim prostorom za odlaganje, industriji vrnemo surovine za proizvodnjo novih izdelkov in hkrati tudi ustvarjamo nova delovna mesta v predelovalni industriji in drugje.

Pomembno je, da poskrbimo za čisto okolje in se naučimo primerno odstranjevati ter ločevati odpadke. Bolj kot smo ekološko ozaveščeni in gojimo spoštljiv odnos do narave, tem bolj nam narava nudi tisti lep košček sebe, ki nas navdihuje. Okolje, ki je manj obremenjeno z odpadki, nam je vsem v veselje, hkrati pa je podlaga za zdravo življenje. 

ZMOREMO!
 

Občina Dobrova - Polhov Gradec

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi