Logo MojaObčina.si

Dobrova-Polhov Gradec

DANES
18°C
-1°C
JUTRI
20°C
2°C
Deli
7402

Stranska vas z mnogimi odprtimi projekti

Na območju Stranske vasi se bo v prihodnjih dneh že gradilo. V načrtu pa je še kup precej pomembnih projektov. Eden najpomembnejših je ureditev tranzitnega prometa skozi vas in ureditev križišča Šujica–Podutik–Stranska vas, ki bo spremenil potek prednostne ceste; sledili bosta še kanalizacija ter možnost izgradnje plinovoda. O vseh teh investicijah so vaščani razpravljali 18. junija na zboru krajanov Stranske vasi, ki ga je sklical župan Franc Setnikar.

Vaščanom so najprej predstavili rešitev za ureditev najbolj perečega problema na tem območju občine, na katerega so že nekaj časa opozarjali. Zadnja leta namreč skozi Stransko vas, posebej ob poletnih dopustniških konicah in koncih tedna, poteka gost tranzitni promet dopustnikov, ki želijo obiti gnečo na ljubljanski obvoznici in sledijo navigaciji. Sicer so tu že nekaj časa iskali rešitev ne le za izboljšanje življenja vaščanov, pač pa tudi za vzpostavitev varnejše šolske poti in ta projekt bo poskrbel za oboje.
Že v tem mesecu bo nepregledno in prometno vedno bolj obremenjeno križišče začelo dobivati novo podobo. Projektant in pripravljalec prometne ureditve, predstavnik podjetja K Projekti L, je na zboru vaščanom natančno predstavil projekt. Povedal je, da poleg razširitve obstoječega križišča vključuje pomembno spremembo, in sicer spremenjen potek prednostne ceste, ki bo prispeval, da bo skozi Stransko vas promet sčasoma omejen zgolj na lokalno prebivalstvo, ostale pa bo prometna signalizacija opozarjala, da glavna cesta pelje skozi Šujico. Občina je konec junija že podpisala gradbeno pogodbo za ureditev križišča z najcenejšim ponudnikom, podjetjem Komunalne gradnje in to v višini 131.199,15 evra, ki mora z deli zaključiti v drugi polovici letošnjega septembra. Vključujejo izgradnjo opornega zidu, pločnika (širina 1,2 m) in cestišča (širina 5,5 m), medtem ko bo širitev ceste Podutik–Šujica s kolesarsko stezo prišla na vrsto predvidoma prihodnje leto. Župan je na zboru povedal, da se bo letos prioritetno urejalo le križišče, za katerega so skoraj leto dni iskali skupni jezik z lastniki zemljišč. Prometna zagata v Stranski vasi je tako le kratkoročna, saj občina načrtuje dolgoročno rešitev problema z modernizacijo ceste od omenjenega križišča do Šujice, ki bi s tem postala glavna prometna žila za voznike iz Polhovega Gradca, Horjula in širše, ki uporabljajo to pot za hitrejši dostop do Ljubljane in obvoznice.
Idejni projekt in potek fekalne kanalizacije sta bila prav tako že predstavljena vsem lastnikom zemljišč in vaščanom Stranske vasi. Projekt, ki nosi že dolgo brado, pogodba je bila spisana oktobra 2007, se je že nekajkrat spremenil. Osnovna ideja, ki so jo zasledovale vse različice, je zbrati odpadno vodo in jo speljati ob cesti proti Dobrovi ter priključiti na obstoječi fekalni vod, ki teče v čistilno napravo Dobrova. Ker pa je ČN Dobrova preobremenjena, jo je treba rekonstruirati. Šele po rekonstrukciji ji bo možno dodati tudi fekalije iz Stranske vasi. Rekonstrukcija ČN Dobrova je ocenjena na približno 3.600.000 evrov, kar predstavlja za občino zelo zelo velik finančni zalogaj. Ker krajani Stranske vasi ne morejo in ne smejo čakati s svojo kanalizacijo na obnovo ČN, je predvidena začasna čistilna naprava ob cesti proti Stranski vasi pri mostu čez Gradaščico, ki bi kasneje postala črpališče. To bo fekalije črpalo preko Gradaščice, od koder bodo nato gravitacijsko tekle po novem navezovalnem kanalu do Dobrove. Občina in projektant trenutno z lastniki zemljišč usklajujeta mikro potek fekalne kanalizacije, saj je konsenz nujen za sklenitev služnostnih pogodb, ki so pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Župan pričakuje, da bo do vložitve gradbenega dovoljenja prišlo že v tem mesecu, saj se dogovarjajo le še z enim lastnikom zemljišča.

Dolgoročni načrt projektov v Stranski vasi zajema tudi gradnjo plinovoda. Konec leta 2017 je podjetje Energetika na pobudo občine dvakrat izvedlo anketo, s katero je preverjalo zainteresiranost krajanov Stranske vasi po priključitvi na plin. Interes je izkazalo le 12 gospodinjstev od približno 50, zato je gradnja plinovoda za oskrbo  Stranske vasi še vedno neupravičena in Energetika o njej zaenkrat ne razmišlja. A župan spodbuja, da je to edinstvena priložnost, da do začetka dejanske izgradnje kanalizacije poskušajo nagovoriti čim več potencialnih odjemalcev plina, saj bi projekta lahko peljali vzporedno in tako zainteresiranim prihranili marsikateri strošek.

 

Občina opozarja, da bo v času gradnje križišča Šujica–PodutikStranska vas cesta polovično zaprta. Določen čas bosta kraka proti Šujici in Dobrovi tudi popolnoma zaprta, vendar ne sočasno, tako da bo promet na relaciji PodutikDobrova lahko potekal ves čas, občasno po sicer nekoliko daljši poti. Voznike prosijo za strpnost in razumevanje.

 

Nadja Prosen Verbič

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi