Logo MojaObčina.si

Dobrova-Polhov Gradec

DANES
11°C
2°C
JUTRI
10°C
3°C
Deli

Zadnja občinska seja letos

Dobrova, 29. november - Svetniki in svetnice so se v sejni sobi občine sestali na 21. redni seji občinskega sveta Občine Dobrova – Polhov Gradec, kjer so potrdili nekatere odloke in sklepe ter razpravljali o aktualnih temah in vprašanjih.

Štirinajsterica prisotnih svetnikov občinskega sveta je sprva potrdila zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta, nato pa je pri drugi točki župan Franc Setnikar besedo predal predstavniku podjetja Snaga d.o.o. Igorju Petku. Ta je predstavil Odlok o spremembi Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanje odpadkov. Poudaril je, da to v praksi pomeni, da v leti 2018 ne bo prišlo da sprememb na položnicah, v naslednjem obračunskem obdobju pa se cena lahko spremeni. Svetniki so predstavniku podjetja zastavili nekaj vprašanj, vezanih predvsem na ceno ter vrste in način predelave odpadkov, ki jih Snaga izvaja, nazadnje pa so obravnavani predlog potrdili. Vsebino točke 2. je predstavil poročevalec Gvido Modrijan iz podjetja Struktura d.o.o., ki je pripravilo nov Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Poročevalec je poudaril, da gre pri novem odloku zgolj za prilagoditev novi zakonodaji in da ni posebnih sprememb, če pa že so, so v prid občanom. Pojasnil je, da nov predlog prinaša malenkostne spremembe tudi na položnicah, in sicer se bo nadomestilo zgolj za 22 strank zvišalo, kar 2000 pa jih bo prispevek plačala po malenkostno nižji odmerjeni ceni. Po razpravi in številnih zahtevanih pojasnilih s strani občinskih svetnikov je bil podani predlog sprejet. Tretja točka, ki je obravnavala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju Našega časopisa pa je bila brez posebnih zadržkov sprejeta soglasno. Občinski svetniki in svetnice so določali tudi cene socialno varstvene storitve Pomoč na domu, za katero je predlog podala predsednica odbora za zdravstvo in socialo Tončka Dolenec, ki je predlog že obravnaval. Na kratko je predstavila storitve, ki jo v občini izvaja Center za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik ter poudarila, da se cena v predlogu popolnoma nič ne spremeni za uporabnika in zgolj za nekaj centov za sofinancerja – občino. Tudi pri tej točki so svetniki izkazali zanimanje glede storitev, ki jih izvajalec izvaja ter načina dela, podana je bila tudi pobuda, da izvajalec storitev svetnikom pripravi poročilo o opravljenih socialno varstvenih storitvah v naši občini. Predlagani predlog so svetniki potrdili ter sejo nadaljevali z vprašanji in pobudami svetnikov. Vprašanja so se dotikala aktualnih tem, in sicer izvajanja zimske službe, nedovoljenega nasipavanja na zemljišču nasproti bencinske črpalke, stanja glede pridobivanja mnenj oz. soglasij na spremembo OPN, dvorane na Dobrovi ter protipoplavne varnosti, za kar je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko izdala odločitev o finančni podpori, in sicer zgolj za prvo fazo projekta protipoplavne ureditve Gradaščice. Slednje je župan tudi pojasnil vsem svetnikom in opomnil na neverodostojno informiranje nekaterih medijskih hiš, tudi na nekatera druga vprašanja je podal sproten odgovor oziroma pojasnilo, preostanek neodgovorjenega pa bo svetnikom posredovano naknadno. Sicer pa se je zadnja občinska seja zaključila s prijetnim povabilom na praznične dogodke, ki v občini potekajo v mesecu decembru.

Nadja Prosen Verbič

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi