Logo MojaObčina.si

Dobje

DANES
12°C
2°C
JUTRI
6°C
4°C
Avtor: Občina Dobje,

JAVNI RAZPIS za sofinanciranju nakupa in vgradnje malih (individualnih ali skupinskih) komunalnih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode na območju Občine Dobje v letu 2018

Datum objave: 01. 06. 2018
Številka razpisa: 354-0014/2018
Sredstva: 4400€
Občina Dobje objavlja: JAVNI RAZPIS za sofinanciranju nakupa in vgradnje malih (individualnih ali skupinskih) komunalnih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode na območju Občine Dobje v letu 2018 Predmet razpisa je sofinanciranje dela stroškov nabave in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 50 PE v Občini Dobje. Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE, z vključenimi stroški montaže male komunalne čistilne naprave in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov, ki ima certifikat oz. pridobljeno listino o skladnosti s standardi Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih čistilnih naprav (Ur. L. RS št. 98/07, 30/10), je izdelana v skladu s predpisi, ki urejajo potrjevanje skladnosti iz označevanje gradbenih proizvodov. Seznam MKČN, ki ustrezajo tem pogojem, objavlja Zbornica komunalnega gospodarstva, upravičenec pa je zavezan ustreznost izkazati s certifikatom. Upravičeni so stroški nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav s prvim zagonom, ki so bile vgrajene od vključno 1.1.2018 dalje. Upravičeni stroški se dokazujejo z računi za nakup in vgradnjo/gradnjo ustrezne MKČN. Vlagatelji vložijo vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini do 10. 7. 2018. Vlogo pošlje v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS MALE ČISTILNE NAPRAVE 2018«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane. Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka dosegljiva na spletni strani Občine Dobje (www.dobje.si), ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v tajništvu Občine Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini. Vse informacije lahko zainteresirani dobijo na tel. št. 03/746-60-30 ali 03/746-60-32, vsak delovni dan v času uradnih ur. Več v prilogah.

Všečkaj objavo