Logo MojaObčina.si
JUTRI
22°C
12°C
SRE.
22°C
12°C
Oceni objavo

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE BREZPLAČNIH PLAKATNIH MEST v času volilne kampanje za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo v nedeljo, 18. novembra 2018

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) in v skladu z določili Zakona o upravnem postopku (Uradni list: 80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 22/2005-UPB1, 119/2005, 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 , 8/2010, 82/2013) Občina Dobje javno objavlja

 

 

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE BREZPLAČNIH PLAKATNIH MEST

v času volilne kampanje za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo v nedeljo, 18. novembra 2018

 

 1.

Občina Dobje določa plakatna mesta, kjer je organizatorjem volilne kampanje (v nadaljevanju kampanja) v času kampanje dovoljeno lepljenje in nameščanje plakatov z referendumsko propagandnimi sporočili ter način in pogoje plakatiranja.

 

2.
Občina Dobje zagotavlja za osnovno informiranje v občini vsem organizatorjem kampanje naslednja brezplačna mesta:

-          avtobusna postajališča na območju Občine Dobje,

-          občinska oglasna deska, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini.

 
3.

Na posameznem plakatnem mestu je dovoljeno namestiti le po en plakat vsakega organizatorja kampanje, največ v velikosti B2.


4.

Plakatiranje zunaj plakatnih mest iz 2. člena teh pogojev je dovoljeno s soglasjem lastnika oziroma upravljalca reklamnih tabel, stavb, drugih objektov in zemljišč, v skladu z 9. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji.

 
5.

Organizatorji kampanje lahko za potrebe kampanje postavijo na lastne stroške začasna plakatna mesta na javnih površinah in objektih, za kar morajo pridobiti soglasje upravljalca in jih morajo po končani kampanji na lastne stroške odstraniti.


6.

Organizatorji kampanje so dolžni plakate, ki se bodo namestili na brezplačnih plakatnih mestih, predhodno potrditi na Občini Dobje. Plakate namešča organizator sam.

 
7.

Organizatorji kampanje morajo najkasneje v 15-ih dneh po dnevu glasovanja odstraniti plakate in druge oglaševalske vsebine plakatnih mest.

 

 

 

 

Franc Leskovšek

Župan

 

Oglejte si tudi