Logo MojaObčina.si
JUTRI
22°C
12°C
SRE.
22°C
12°C
Oceni objavo

Otvoritev obrtne cone Zgornje Brezje

V nedeljo, 19. 6. 2022 ob 13.30 URI, je v sklopu Občinskega praznika Občine Dobje potekal spremljevalni dogodek, in sicer Otvoritev obrtne cone Zg. Brezje. Župan Občine Dobje, g. Franc Leskovšek, in ga. Gril Leskovšek, predstavnica izvajalca GIC GRADNJE d.o.o., sta s skupnimi močmi prerezala trak in otvorila obrtno cono.


Pred približno 12 leti so dobjanski podjetniki Hrib d.o.o., Grales d.o.o. in Darles – Darko Gračnar s.p. izrazili željo, da bi v domačem kraju investirali v obrtno dejavnost. Občina Dobje je tem pobudam prisluhnila in pričela s postopki za umestitev v OPN Občine Dobje. Žal so ti postopki dolgotrajni, saj smo nov OPN sprejeli šele po osmih letih. Nato je bilo potrebno izdelati še Občinski podrobni prostorski načrt in protipoplavno študijo. V tem času sta dve podjetji zgradili svoje poslovne prostore v drugje, kjer že več let uspešno poslujejo. Občina Dobje je dala izdelati projektno dokumentacijo za komunalno opremljanje obrtne cone, ki obsega cca. 3 ha površin. V komunalni opremi je zajeta izgradnja dovozne ceste, most preko Dobjanskega potoka, izgradnja vodovoda, elektrifikacija vključno z  izgradnjo nove trafo postaje, meteorna kanalizacija z zadrževalniki visokih vod ter proti poplavni nasipi.

 

S tem smo pridobili  7 gradbenih parcel, od katerih je ena že zasedena.

Celotna investicija znaša cca. 700.000 EUR. Projekt je bil umeščen v nabor projektov za pridobitev evropskih kohezijskih sredstev iz naslova razvoja regij, kjer smo pridobili 270.000 EUR.

 

Menimo, da bo investicija dolgoročno precej pripomogla h gospodarskemu razvoju občine, iz tega naslova pa se povečalo tudi število delovnih mest.


Oglejte si tudi