Logo MojaObčina.si
DANES
14°C
4°C
JUTRI
14°C
3°C
Oceni objavo

Prijava škode - POZEBA na trajnih nasadih (april 2023)

Spoštovani občani!

Uprava RS za zaščito in reševanje je izdala sklep o pričetku ocenjevanja škode na trajnih nasadih priznanih kultur, in sicer

 • zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023 na prizadetih območjih katastrskih občin in prizadetih kulturah.


Občina Destrnik bo prijave škode zbirala na obrazcu 2 do vključno petka, 17. 11. 2023.

POMEMBNO:

Iz sklepa URSZ: "Ocena škode se bo izdelala za reševanje potreb pri izvajanju ukrepov kmetijske politike
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na podlagi ocenjene škode bodo imeli
oškodovanci možnost uveljavljanja znižanja oziroma odpisa prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, znižanja najemnin pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije ter uveljavljanja višje sile v okviru ukrepov tekoče kmetijske politike.
Ocenjena škoda bo tudi podlaga za oblikovanje pomoči najbolj prizadetim kmetijskim
gospodarstvom."

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE:

Izpolniti je potrebno OBRAZEC 2, ki je objavljen spodaj, priložena so tudi NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE 

Obrazce si natisnete, lahko pa jih prevzamete tudi na Občini Destrnik.

Izpolnjene obrazce lahko pošljete po pošti ali jih prinesete osebno na Občino Destrnik. Priložite tudi fotografije.

Prijavo sicer lahko oddate tudi osebno, morate pa ob prijavi imeti podatke:

 • IME, PRIIMEK, NASLOV
 • DAVČNA ŠTEVILKA
 • KMG MID številka
 • PODATKI O ZEMLJIŠČU
  • GERK (številka)
  • Vrsta kulture in šifra (seznam priznanih kultur je v prilogi)
  • Poškodovanost (%) - dejanski odstotek poškodovanosti
  • Površina poškodovane kulture - dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERKu
 • fotografije nastale škode

 

Županja Občine Destrnik

Vlasta Tetičkovič-Toplak

Oglejte si tudi