Logo MojaObčina.si
DANES
2°C
-2°C
JUTRI
8°C
-2°C
Oceni objavo

ONESNAŽENJE CEST - dopis

Občinski redarji in občinski inšpektorji Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju v spomladanskih mesecih, v obdobju intenzivnejših del na obdelovalnih površinah in povečanemu številu gradbenih in vzdrževalnih del, pogosteje nadziramo stanje občinskih cest in državnih cest v naselju, na območju občin iz naše krajevne pristojnosti.

Večji del kmetijskih površin leži neposredno ob lokalnih ali regionalnih cestah, zato je nujno potrebno pred vključevanjem v promet na prometno površino, očistiti kolesa traktorjev in druge kmetijske opreme. Posamezni vozniki traktorjev in tovornjakov to ne storijo in posledično na cesto navozijo zemljo, blato ali gnoj, navoženi material pa cesto zaradi visoke vlažnosti zraka, hitro naredi spolzko in nevarno za ostale udeležence v cestnem prometu.

 

V 6. členu Zakona o cestah (ZCes-2) so določene prepovedi ogrožanja varne uporabe javne ceste. V prvi točki drugega odstavka 6. člena so določene prepovedi dejanj na cestnem zemljišču javne ceste (prejšnji izraz »cestni svet«), v drugi točki drugega odstavka 6. člena ZCes-2, pa so določene prepovedi onesnaženja cestišča javne ceste, ki določa:

» Na cestišču javne ceste je prepovedano:

-          razsipati sipek material, razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati;

-          puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanj;

-          onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi;

-          vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora;

-          razlivati tekočine.«

Tretji odstavek 6. člena  ZCes-2 določa, da mora voznik preden se vključi v promet na javno cesto s kolovozne poti, nekategorizirane ceste,…..odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi onesnažilo vozišče.

 

Predpisana globa, zaradi neupoštevanja navedenih določb je 500 evrov za posameznika in 2000 evrov za pravno osebo. Pristojnost za nadzor teh določb pa imajo poleg policije tudi občinski redarji in občinski inšpektorji.

 

Vse občane naših občin pozivamo, da po koncu del na polju in preden se vključijo v promet očistijo večje kose zemlje in blata s koles.

V primeru, da kljub temu pride do onesnaženja vozišča javne ceste, je potrebno onesnaženje čim prej odpraviti ter poskrbeti, da je nevarni del ceste do odprave nevarnosti ustrezno označen s prometno signalizacijo, ki druge voznike opozarja na nevarnost.

 Pripravil :

 Robert Brkič,

  vodja medobčinskega redarstva

Dokumenti, priloge


vir: občinska spletna stran


Oglejte si tudi