Logo MojaObčina.si

Celje

DANES
18°C
10°C
JUTRI
18°C
9°C

Ta mesec začenjamo z gradnjo prizidka k OŠ Hudinja

Tako kot minulo leto bo tudi letošnje za Mestno občino Celje investicijsko živahno. Že na začetku leta smo se razveselili odločbe Eko Sklada, da bomo prejeli 298.750,56 evrov nepovratnih finančnih spodbud, s pomočjo katerih bomo postavili 12 novih postaj za izposojo javnih koles in sistem KolesCE razširili po mestnih četrteh in krajevnih skupnosti. Veseli smo tudi, da se bo ta mesec začela gradnja prizidka k OŠ Hudinja. Podjetje Remont, d. d., ki je bilo na javnem razpisu izbrano za izvajalca gradbenih del, smo 6. januarja 2021 uvedli v delo. Po pogodbi, ki jo je Mestna občina Celje s podjetjem podpisala decembra lani, bo gradnja prizidka stala nekaj manj kot 1,7 milijona evrov. 

S projektom Izgradnja prizidka k OŠ Hudinja – okoljsko manj obremenjujoča gradnja smo že kandidirali za pridobitev sredstev Eko sklada, prijavili pa se bomo tudi na javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu. Nov prizidek k OŠ Hudinja, ki bo zagotavljal kvalitetne pogoje za vzgojno-izobraževalno delo in odpravil veliko prostorsko stisko, naj bi bil končan do konca letošnjega leta. Čeprav smo pred približno dvajsetimi leti poleg nove telovadnice zgradili prizidek s tremi učilnicami in kabineti, je šola z leti postala pretesna. Število otrok v šolskem okolišu je naraščalo, dodatni prostori pa so postali nujno potrebni tudi zaradi sodobnih oblik poučevanja, zaradi katerih je prišlo do spremenjenega predmetnika in delitve učencev v skupine. Kot je znano, smo z gradnjo 12 metrov širokega in 38 metrov dolgega prizidka, ki bo umeščen na severovzhodno stran šole, nameravali začeti lani, vendar nam je načrte prekrižala epidemija oziroma z njo povezani ukrepi, ki so vplivali tudi na finančne tokove občinskega proračuna.

Letošnje leto bo zaznamovalo nekaj velikih projektov, ki bodo pomembno vplivali na podobo mesta, na naš  način življenja in dela. Predvidoma v marcu bo končana obnova stavbe na Gregorčičevi ulici 6, v katero bo Zdravstveni dom Celje premestil nekatere storitve oziroma dejavnosti. Pridobil bo kar 2500 kvadratnih metrov novih površin in s tem rešil problem velike prostorske stiske, s katero se srečuje že več let. Skupna vrednost investicije znaša okoli 3,4 milijona evrov. Mestna občina Celje bo prispevala 1,2 milijona, že pred obnovo pa je odkupila nekatere poslovne in stanovanjske prostore v zgradbi in s tem uredila lastništvo na celotnem objektu.       

Nadaljevali bomo z urejanjem mreže kolesarskih povezav. Konec leta bomo imeli v Mestni občini Celje 44 na novo urejenih odsekov kolesarskih povezav v skupni dolžini 30 kilometrov, ki bodo z že zgrajeno kolesarsko infrastrukturo omogočali varno, udobno in prijetno kolesarjenje. Verjamemo, da bomo z izboljšanjem pogojev za kolesarjenje občane spodbudili, da bodo  postopoma spremenili svoje potovalne navade in se v službo ali po opravkih namesto z avtom odpravili s kolesom.

Še posebej se veselimo dne, ko bomo skupaj z Nepremičninami Celje namenu predali prva dva bloka v novi stanovanjski soseski v Dečkovem naselju. Predvidoma v mesecu juniju bo ključe novih javnih najemnih stanovanj dobilo 50 upravičencev. Takrat bo končana tudi tamkajšnja garažna hiša. Gradnja 16,5 milijonov evrov vredne stanovanjske soseske s 142 stanovanji v šestih stanovanjskih blokih in garažno hišo poteka v skladu s predvidenim terminskim načrtom, tako da naj bi bili ostali štirje stanovanjski bloki zgrajeni do junija 2022. Čeprav ima Mestna občina Celje največje število javnih najemnih stanovanj na prebivalca v državi, je projekt zaradi vse večjih potreb po tovrstnih stanovanjih zelo pomemben. V Celju je bilo na zadnjem javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj uspešnih 490 upravičencev. Če štejemo še njihove družinske člane, je to nekaj več kot tisoč Celjanov. Med njimi je največ mladih ter mlajša srednja generacija z družinami, ki predstavlja motor razvoja družbe.

Za mesto izjemno pomemben projekt bo tudi izgradnja manjkajočega dela kanalizacijskega omrežja. Gre za skupni projekt Mestne občine Celje, Občine Štore in Občine Vojnik, ki je ocenjen na dobrih 11 milijonov evrov in bo sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter državnega proračuna. Samo v Mestni občini Celje bomo na severno – vzhodnem delu zgradili 15,4 kilometra kanalizacijskega omrežja in nanj priključili 402 objekta ter 12 črpališč. Tako kot vsaka gradnja bo verjetno tudi ta med krajani povzročila nekaj nevšečnosti, vendar smo prepričani, da bodo po zaključku projekta vsi zadovoljni. Odpadna voda, ki se zdaj na nekaterih območjih iz pretočnih greznic nekontrolirano izliva v podtalnico in bližnje jarke oziroma vodotoke, se bo po priključitvi na kanalizacijsko omrežje čistila v čistilni napravi Celje ali čistilni napravi Škofja vas. S tem bomo zavarovali okolje, ohranili vire pitne vode ter zagotovili boljše življenjske in sanitarne pogoje. 

Želimo si, da bi bil še v zdajšnji, do leta 2023 podaljšani finančni perspektivi, objavljeni razpis za obnovo kulturne dediščine, na katerega bi lahko prijavili 4. fazo projekta Celovita prenova Knežjega dvora (severni gotski del z zunanjo ureditvijo). To znamenito zgradbo, ki je v 14. in 15. stoletju služila kot rezidenca Celjskih grofov, pozneje Celjskih knezov, želimo obnoviti v historičnem stilu. Projektno in investicijsko dokumentacijo imamo pripravljeno, prav tako imamo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Ocenjujemo, da bi obnova stala več kot osem milijonov evrov.

Epidemija novega koronavirusa, ki je spremenila naš način življenja in dela ter močno zarezala v vse pore družbenega, kulturnega in gospodarskega življenja, žal ne pojenja. Mestna občina Celje bo tako kot lani tudi letos po najboljših močeh pomagala tistim, ki jih kriza je in jih še bo prizadela. Še najprej bomo skrbeli za najranljivejše skupine, zagotavljali nujno varstvo otrok, otroke oskrbovali s toplimi obroki in v skladu z zmožnostmi in državnimi ukrepi pomagali podjetnikom, obrtnikom in samozaposlenim. Zavedamo se, da zaradi epidemije prizadeti gospodarski subjekti potrebujejo čim prejšnjo pomoč, zato smo v letu 2020  v dogovoru s FURS zagotovili, da so se odločbe za nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) izdajale kasneje, in sicer tako, da se je plačilni rok iztekel v času po zaključku prvega vala epidemije. V drugi polovici leta 2020 smo v okviru vsakoletnega javnega razpisa za spodbujanje gospodarstva vnesli tudi nov ukrep, ki je predstavljal pomoč gospodarskim subjektom, ki so bili prizadeti zaradi epidemije. Tudi za leto 2021 načrtujemo, da bomo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavimo tako v Uradnem listu RS kot tudi na naši spletni strani, že v prvi polovici leta lahko podelili sredstva, ki bodo namenjena gospodarskim subjektom, katerih dejavnosti so bile zaradi ukrepov za obvladovanje epidemije delno ali v celoti ustavljene.

vir: spletna stran MO Celje

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi