Logo MojaObčina.si
DANES
15°C
6°C
JUTRI
15°C
13°C
Oceni objavo

Posvet o Odloku o določitvi plovbnega režima na reki Soči in reki Koritnici

10. novembra je v veliki dvorani Stergulčeve hiše potekal posvet o Odloku o določitvi plovbnega režima na reki Soči in reki Koritnici (v nadaljevanju Odlok). Občina Kobarid je namreč samovoljno in brez predhodnega posvetovanja in usklajevanja z drugima dvema Občinama sprejela svoj Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Soči. Na zadnji seji OS Občine Bovec so se svetniki seznanili s predlaganim Odlokom.

Župan Občine Bovec Valter Mlekuž je želel še pred ponovnim odločanjem o kobariškem odloku slišati mnenje turističnih ponudnikov na Bovškem. Zato so bili na posvet povabljeni tako izvajalci vodnih športov na reki Soči s pritoki kot tudi lastniki kampov in ponudniki drugih nočitvenih kapacitet ter predstavnik Ribiške družine Tolmin.  Najprej je bilo pojasnjeno, da v skladu s 4. členom Zakona o plovbi po celinskih vodah »plovbni režim na posamezni celinski vodi, ki povezuje dve ali več lokalnih skupnosti, uredijo lokalne skupnosti sporazumno. Če lokalna skupnost ne predpiše plovbnega režima za posamezno celinsko vodo ali sporazum iz prejšnjega odstavka ni bil dosežen, je dovoljena plovba, če to dopuščajo naravne danosti, ob upoštevanju pogojev varnosti določenih s tem zakonom in ob pogojih splošne rabe voda skladno z zakonom, ki ureja upravljanje voda«. Glede na to določbo Zakona je bilo razloženo, da ima torej Občina Bovec veljaven Odlok, Občina Kobarid pa ne, saj ga niso potrdile vse tri Občine.  

V konstruktivni debati je bilo opozorjeno na številne za Bovško nesprejemljive določbe kobariškega odloka, vendar tudi, da so nekatere rešitve smiselne in sprejemljive. Prevladalo je mnenje, da je sedanji Odlok res zastarel in bi ga bilo treba tudi na področju cenovne politike nekoliko spremeniti, zagotovo pa deset ali celo večkratna podražitev ni sprejemljiva. Kakorkoli, sedaj veljavni Odlok določa, da je treba cene spremeniti najkasneje do 31. oktobra, da bi te lahko veljale za prihodnjo plovno sezono. To pa pomeni, da bodo kakršnekoli odločitve o cenah lahko začele veljati s 1. 1. 2025.

V zaključevanju so se prisotni dogovorili za ustanovitev delovnega telesa, ki ga bodo sestavljali predstavniki kampov, ponudnikov drugih nočitvenih kapacitet, izvajalcev športnih aktivnosti na reki Soči s pritoki ter Ribiške družine Tolmin. To delovno telo bo v najkrajšem času pripravilo svoj predlog novega Odloka, nato pa naj bi se začela pogajanja z Občinama Kobarid in Tolmin.

Tako imenovani kobariški odlok, ki ga je Občinski svet Občine Kobarid že sprejel v dveh branjih in je tudi objavljen v Uradnem listu RS, Občina Tolmin pa v prvem branju, bo Občinski svet Občine Bovec ponovno obravnaval in o njem glasoval na svoji prihodnji seji.  

Oglejte si tudi