Logo MojaObčina.si
DANES
24°C
11°C
JUTRI
25°C
11°C
Oceni objavo

OD 1. APRILA NA PLAČLJIVIH PARKIRNIH OBMOČJIH SPET PARKIRNINA

Od ponedeljka, prvega aprila naprej, je na parkiriščih, na katerih se v skladu z Odlokom Občine Bovec zaračunava parkirnina, to ponovno treba plačevati. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec območja plačljivih parkirnih mest, s katerim se uvajajo določene spremembe parkirnega režima, je objavljen v Uradnem listu RS, št. 24/2024 z dne 22. 3. 2024

 Letos je torej uvedenih tudi nekaj novosti, ki jih povzemamo v nadaljevanju.

Na območju mesta Bovec so določene parkirne površine, kjer se v obdobju od 01. aprila do 30. septembra plačuje parkirnina:

PARKIRIŠČE PRED KULTURNIM DOMOM, TRGOVINO MERCATOR IN VRTCEM:

Na parcelnih št. 443/5, 461/7, 464, 465/4, 466/1, 442/9, 465/3, 463/1 vse k.o. 2207 Bovec, v času od 07.00 do 23.00, se parkirnina zaračunava na način, da je prva ura parkiranja brezplačna, vsaka nadaljnja ura pa se zaračuna v znesku 3,00 EUR/h, kar vključuje tudi parkirna mesta za namen polnjenja električnih vozil;

PARKIRIŠČE ŽARŠČE:

Na parcelni št. 591 k.o. 2207 Bovec, v času od 00.00 do 24.00, na način, da se vsaka ura parkiranja zaračuna v znesku 1,00 EUR/h;

PARKIRIŠČE VIRJE:

Na delu parcelne št. 7529/1 k.o. 2207 Bovec, v času od 00.00 do 24.00, na način, da se 2 uri parkiranja zaračuna 3,00 EUR za motorna kolesa, 1 ura parkiranja v znesku 5,00 EUR za osebna vozila do pet sedežev, oziroma 10,00 EUR za vozila nad pet sedežev, pri čemer dostop za avtobuse in avtodome ni dovoljen.«

PARKIRIŠČE VELIKA KORITA:

Makadamsko parkirišče na delih zemljišč s parc. št. 125/43 in 125/63 obe k.o. 2210 Soča leva, se vsaka ura parkiranja zaračuna v znesku 5,00 EUR/h.

V območju cone VI se v obdobju od 01. aprila do 31. oktobra med 7.00 in 23.00 uro se vozila lahko parkira največ za tri ure. Cona VI je makadamsko parkirišče Velika korita ob cesti v Lepeno na delih zemljišč s parc. št. 125/43 in 125/63 obe k.o. 2210 Soča leva. Voznik mora na vidnem mestu v vozilu označiti čas prihoda in po preteku dovoljenega časa vozilo odpeljati.

PARKIRIŠČE ZADNJICA:

Parkirišče na delih zemljišč s parcelno št. 182/7, 182/9, 182/10, 182/13, 182/15 in 182/16, vse k.o. 2203 Trenta leva, v času od 00.00 do 24.00, na način, da se vsaka ura parkiranja zaračuna v znesku 2,00 EUR za motorna kolesa in osebna vozila do pet sedežev, oziroma 3,00 EUR za vozila nad pet sedežev, pri čemer parkiranje avtobusov, avtodomov, počitniških prikolic ali motornih vozil, ki se uporabljajo za prebivanje, ni dovoljeno. Nadomestilo za 24-urno parkiranje znaša 10,00 EUR/dan za motorna kolesa in osebna vozila do pet sedežev, oziroma 20,00 EUR/dan za vozila nad pet sedežev, pri čemer parkiranje avtobusov, avtodomov, počitniških prikolic ali motornih vozil, ki se uporabljajo za prebivanje, ni dovoljeno.

LETNE DOVOLILNICE:

Podaljšanje veljavnosti letnih dovolilnic, izdanih v letu 2023, do 30. 6. 2024 in zadržanje izdaje novih letnih dovolilnic do 1. 7. 2024. »Letnim dovolilnicam, ki so bile izdane leta 2023 za parkirišča, opredeljena v III. In V. členu sklepa, se podaljša veljavnost do 30. 6. 2024. Nove dovolilnice za leto 2024 se v obdobju od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 ne izdajajo. Podaljšanje dovolilnic se izvede avtomatsko, imetnikom dovolilnic ni potrebno vlagati posebne vloge.

Oglejte si tudi