Logo MojaObčina.si
DANES
16°C
5°C
JUTRI
16°C
0°C
Oceni objavo

Povzetek 10. redne seje OS Občine Bovec

OS je najprej obravnaval predlagani dnevni red, po katerem je bila že predhodno umaknjena tretja točka - Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Sončni Kanin v SONČNI KANIN d. o. o. (prvo in drugo branje; po hitrem postopku). Po daljši razpravi, saj je Lista za Posočje predlagala umik druge točke – Obravnava Proračuna Občine Bovec v prvem branju in premikanje drugih točk dnevnega reda ter izključitev 8. točke - Informacija o izvajanju plovbnega režima na reki Soči in reki Koritnici v letu 2024, so svetniki vendarle izglasovali ohranitev druge točke dnevnega reda, vendar premaknjeno na zadnjo točko.

V drugi točki je OS Občine Bovec obravnaval imenovanje predstavnikov Občine Bovec v Svet zavoda Triglavski narodni park, v Svet zavoda Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin, v Programski svet PUS Bavšica – Planinska zveza Slovenije, v Svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Tolmin, v Svet zavoda KA – TV Bovške in imenovanje članov v Nadzorni svet družbe SONČNI KANIN d. o. o..

Za imenovanje predstavnika v Svet zavoda Triglavski narodni park (TNP) so bili na podlagi poziva podani trije predlogi. Ker svetniki niso potrdili nikogar od predlaganih kandidatov, je župan predlagal izvedbo novega poziva.

Za imenovanje predstavnika v Svet zavoda Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin sta bila podana dva predloga, svetniki so izglasovali Dašo čopi.

Za imenovanje predstavnika v Programski svet PUS Bavšica- Planinska zveza Slovenije je bil podan en predlog in svetniki so potrdili Jureta Črniča.

Za imenovanje predstavnika v Svet območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Tolmin (JSKD) sta bila podana dva predloga. Svetniki so potrdili Ano Mlekuž.

Za imenovanje predstavnika v Zavod KA-TV Bovške sta bila podana dva predloga. Svetniki so potrdili     Lidijo Kravanja.

Za imenovanje članov v Nadzorni svet družbe SONČNI KANIN d. o. o., je bil podan en predlog. Še pred glasovanjem je bilo pojasnjeno, da je glasovanje o članu Nadzornega sveta Sončni Kanin nesmiselno, saj je taisti Občinski svet na zadnji seji izglasoval, da Nadzornega sveta Sončnega Kanina ne bo več, ampak bo to funkcijo opravljal OS Občine Bovec in je za ta namen potrebno spremeniti tudi Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Sončni Kanin v SONČNI KANIN d. o. o.. Kljub vsemu so svetniki o predlogu glasovali in potrdili predlaganega kandidata Edvarda Smodiša.

V tretji točki so svetniki obravnavali zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Bovec ter zapisnik 6. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Bovec. Svetniki so oba zapisnika potrdili.

V četrti točki Soglasje k imenovanju direktorja Posoškega razvojnega centra se je predstavil in povzel vizijo za štiriletni mandat Simon Škvor, ki ga je Svet javnega zavoda Posoški razvojni center na svoji 3. redni seji, dne 21. 1. 2024, imenoval za direktorja JZ PRC in predlaga OS Občine Bovec potrditev njegovega mandata.

OS Občine Bovec je potrdil mandat direktorja Simona Škvora.

V peti točki Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda za turizem Dolina Soče se je predstavil in povzel vizijo za štiriletni mandat Marko Miklavič, ki ga je Svet javnega zavoda za turizem Dolina Soče na svoji redni 11. seji, 11. 1. 2024, imenoval za direktorja JZ DS in predlaga OS Občine Bovec potrditev njegovega mandata.

OS Občine Bovec je potrdil mandat direktorja Marka Miklaviča.

V šesti točki so svetniki potrdili Ukinitev javnega dobra na zemljiščih s parc. št. 4181/4 in 4181/5 k. o. Čezsoča –  popravek sklepa (10.2 točka 9. redne seje občinskega sveta z dne 30. 11. 2023); ) in Ukinitev javnega dobra na zemljišču s parc. št. 4180/100  k. o. Čezsoča

V sedmi točki so svetniki obravnavali Predlog mesečnega izplačila nadomestila za stroške upravljanja (sprememba izvajanja drugega odstavka 61. člena Koncesijske pogodbe o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin in prevozu potnikov s KKŽ). Aktualno finančno stanje in število zaposlenih za vzdrževanje naprav je predstavila direktorica v odhajanju Manuela Božič Badalič.

OS Občine Bovec je sprejel sklep, da se po predlaganem stroškovniku (kot v gradivu) zagotovi sredstva ja mesec januar.

V osmi točki so svetniki obravnavali Proračun Občine Bovec za leto 2024 (prvo branje);

Predlagani Proračun za leto 2024 predvideva na prihodkovni strani 11.767.222,88€, na odhodkovni pa 18.144.912,92€. Stanje na računu ob koncu leta je 5.115.198,14€, predvideno je neto zadolževanje 1.285.173,20€.

OS Občine Bovec je predlog proračuna potrdil kot primernega za nadaljnjo obravnavo, temu pa mora slediti dogovarjanje in usklajevanje predstavnikov vseh list in političnih strank z županom za vložitev amandmajev, kot predvideva Poslovnik.

GRADIVO K VSEM TOČKAM JE TUKAJ

 

Oglejte si tudi