Logo MojaObčina.si

Borovnica

DANES
2°C
-2°C
JUTRI
2°C
-3°C
Deli
3651

Vizija Borovnice 2026

Občina Borovnica prvič v svoji zgodovini oblikuje svoj osnovni strateški razvojni dokument. Namen Celovite in vključujoče razvojne strategije Občine Borovnica 2016–2026 (plus) je, da na podlagi pregleda stanja na različnih področjih v občini in ob upoštevanju razvojih dokumentov na ravni Ljubljanskega barja z zaledjem, Ljubljanske urbane regije, Slovenije in EU opredeli svoje primerjalne razvojne prednosti ter ključne cilje in dejavnosti za njihovo uresničitev na različnih področjih.

Pri tem strategija izhaja IZ analize prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti v občini na področjih:

a) prostorskega razvoja, varstva okolja in narave;
b) gospodarstva, kmetijstva in turizma;
c) infrastrukture, prometnih režimov in prometne kulture;
d) družbenih dejavnosti in
e) socialnega kapitala ter institucionalnih in organizacijskih zmogljivosti.

V začetku leta 2016 so bila pripravljena izhodišča za pripravo strategije za posamezna področja, ki so jih spomladi 2016 obravnavali Občinski svet Občine Borovnica, njegovi odbori ter politične skupine, zastopane v občinskem svetu, in društva, ki delujejo v občini. V drugi polovici septembra se je začela serija 6. moderiranih delavnic, ki se je zaključila 9. 11. 2016 z delavnico o prostorskih vidikih razvojne vizije občine. Delavnic se je udeležilo od 8 do 25 občanov, moderirala pa jih je ga. Milena Marega iz Centra za participativne procese. Udeleženci so v konstruktivnem vzdušju za posamezna področja dopolnili opise stanj, opravili analize prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti ter oblikovali razvojno vizijo.

Povzetek razvojne vizije Borovnice 2026
Borovnica bo do leta 2026 postala občina, v kateri bo kakovostno živelo dobrih 5.000 nadpovprečno zdravih prebivalcev. Ti bodo zaposlitev našli tudi v novih obrtnih, industrijskih in storitvenih dejavnostih v oživljeni in urejeni gospodarsko-obrtni coni na območju nekdanjega industrijskega kombinata. Tako se bo dohodek na prebivalca v občini s sedanjih 85 % povsem približal slovenskemu povprečju. Vsi večji porabniki v Borovnici se bodo ogrevali preko daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, katerega kotlovnica bo na območju LIKO. To bo skupaj z ozaveščanjem in informiranjem prebivalcev o pravilnem kurjenju v napravah na trda goriva ter dodatnimi spodbudami za zamenjavo starih peči in kotlov s sodobnimi kurilnimi napravami na lesno biomaso pripomoglo k boljši kakovosti zunanjega zraka v času kurilne sezone. Trgovska in gostinska ponudba se bosta izboljšali z izgradnjo trgovsko-storitvenega centra ob severni meji industrijsko-obrtne cone, zdravstvena oskrba pa s programi fizioterapije. Starejšim občanom bo na voljo dnevni center, ki bo skupaj z medgeneracijskim centrom, novo knjižnico z večnamensko dvorano in novim mladinskim centrom prispeval tudi k boljšemu medsebojnemu poznavanju in sodelovanju različnih generacij ter prenosu znanj in izkušenj med njimi.
Obogateno kulturno življenje in športne aktivnosti ter možnosti rekreacije na prostem na prenovljeni in novi infrastrukturi bodo poleg izboljšane kakovosti življenja prispevale tudi k boljši integraciji priseljencev. Občina bo na osnovi konzervatorskih načrtov spodbujala prenovo spomeniško zaščitenih objektov, obnovila Staro pošto ter uredila Košutov vrt z okolico v trg s parkom, ki bo ohranil bistvene poteze vrta. Košutova hiša bo na osnovi javno-zasebnega partnerstva namenjena programom in dejavnostim s kulturnimi vsebinami. Ob Borovniščici, ki bo z izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav, odstranitvijo vegetacije iz struge ter sonaravnimi protipoplavnimi ukrepi postala poleti spet privlačna tudi za kopanje, bodo potekale sprehajalno-kolesarske poti. Te bodo skupaj z izgradnjo pločnikov med Pakom, Bregom in Borovnico ter Dolom in Borovnico tudi omogočile varen dostop peš in s kolesi iz okoliških naselij do Borovnice. Kolesarjem bo na voljo tudi kolesarski poligon, lastnikom psov pa poligon za vadbo psov.
Večina cest v občini bo na novo prekritih z asfaltom, pot do Pristave in nekateri še neasfaltirani odseki poti na Lazah in Pakem bodo asfaltirani, mostova čez Borovniščico (pot na Jele) ter čez Prušnico v Dražici pa bosta ob prenovi tudi razširjena. Z izgradnjo dovozne ceste preko območja LIKO do povečanega poslopja šole – povečal se bo tudi vrtec – se bo zmanjšal promet po Paplerjevi cesti. Spremenjena bo prometna ureditev v Borovnici, saj bodo hitrostne ovire urejene tako, da bodo bolj prijazne do kmetijske mehanizacije, do šole in vrtca pa bodo iz večine naselij potekale varne peš in kolesarske poti.
Delež oskrbe z lokalno pridelano zelenjavo in sadjem ter tržno usmerjena pridelava borovnic se bosta povečala s povečanjem površin (tudi vrtovi za tiste, ki sami nimajo zemljišč), izboljšanimi postopki in tehnologijami ter pridelavo v rastlinjakih. Sadjarsko društvo bo sistematično posredovalo znanja in tako podpiralo področje ekološke pridelave in predelave hrane. Ob povečani pridelavi zelenjave in prireji mesa se bodo ohranili mozaična krajina Ljubljanskega barja in njegovi specifični habitati, s spremembo nekaterih pašnikov v pozno košene travnike pa razširili življenjski prostori škurha, kosca ter drugih za mokrotne travnike značilnih, a redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.
Steber viadukta bo obnovljen in nadgrajen s sodobnimi IKT-tehnologijami – s prikazom njegove slavne zgodovine bo nova turistična atrakcija v občini. Od njega bosta v obe smeri vodili turistični pešpoti po ostankih železniške dediščine. Iz naselij Borovnica, Zabočevo in Breg - Pako bodo vodile urejene in označene tematske pohodniške poti na Planino, ob cesti na Pokojišče pa bo parkirišče, od koder bo urejena dostopna pot do arheološko obnovljenih ostankov rimskega zapornega zidu, nadgrajenih s »pametnimi aplikacijami«, ki bodo omogočale, da ga bo mogoče videti tudi v njegovem prvotnem stanju.
Urejena pohodniško-kolesarsko-konjeniška pot bo vodila po trasi opuščene železniške proge preko obnovljenega Paškega mostu in lesene brvi na mestu porušenega mostu vse do meje z občino Brezovica, kjer se bo nadaljevala do Prevalja. Z nje bo mogoče zaviti tudi na borovniški del Ljubljanskega barja, na katerem bodo z brvjo čez Borovniščico in dostopnima potema do nje z vsake strani med seboj povezane poti in kolovozi na obeh straneh reke, ki bodo omogočali različne krožne povezave vse tja do Tehniškega muzeja Slovenije v Bistri. Brv ali brod pri Kaminu bo pohodnikom in kolesarjem omogočil tudi dostop do Bevk, od tam bo mogoče iti proti Vrhniki ali Brezovici. Označene in z ustreznimi »pametnimi« aplikacijami bodo nadgrajene tudi kolesarske poti po Menišiji in delih Krimskega pogorja, kar bo omogočalo tudi privlačne gorsko-kolesarske ture okoli Borovniške kotline.
Borovnica z okolico – predvsem sotesko Pekel z urejenimi parkirišči in počivališči za avtodome – bo postala privlačna in vse bolj priljubljena turistična destinacija za vedno večje število prebivalcev in obiskovalcev Ljubljane. Ti bodo tudi v naši občini odkrivali čare, lepoto ter kulturno in naravno dediščino Ljubljanskega barja in njegovega hribovitega zaledja peš, s kolesom ali na konju oz. s kombinacijami javnega (vlak, avtobus, rečni ladijski) in nemotoriziranega prometa. Nenazadnje tudi zaradi dobrih povezav z vlakom, nove železniške postaje s sodobnim parkiriščem ter možnosti izposoje navadnih, starodobnih in e-koles ali najema prevoza s konjsko vprego oz. zapravljivčkom in doživljanja potovanja kot včasih, pred množično uporabo osebnega avtomobila.
Vsa gradiva in poročila z delavnic za pripravo občinske razvojne strategije si je mogoče ogledati na spletni strani občine Borovnica na podstrani Projekti. Končen osnutek besedila dokumenta – brez prilog – bo na spletni strani objavljen do 23. 11. 2016 in ga bo na svoji naslednji seji predvidoma obravnaval tudi občinski svet.

Andrej Klemenc, višiji svetovalec za razvoj in razvojne projekte
Občina Borovnica

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!