Logo MojaObčina.si
DANES
1°C
-5°C
JUTRI
3°C
1°C
Oceni objavo

Javni razpis za dodeljevanje finančnih pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Borovnica v letu 2023

18. 7. 2023 je bil na spletni strani Občine Borovnica objavljen Javni razpis za dodeljevanje finančnih pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Borovnica v letu 2023. Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev Občine Borovnica in sredstev Območne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika, za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v letu 2023.

Skupna višina razpisanih sredstev je 11.000 €, od tega zagotavlja Občina Borovnica 6.000,00 €, Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika pa 5.000,00 €. Sredstva Občine Borovnica so zagotovljena na proračunski postavki 414013 Razvoj malega gospodarstva.
Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so majhna podjetja in samostojni podjetniki oziroma upravičenci, določeni pri posameznem ukrepu, kot so določeni v 6. členu pravilnika. Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna podjetja.
Sedež fizične oz. pravne osebe ter kraj investicije morata biti na območju Občine Borovnica.
Ne glede na določila prejšnjih  odstavkov, se sredstva dodeljujejo le prosilcem s slovenskim državljanstvom.
Če po odpiranju vlog in izračunu subvencij komisija ugotovi, da je za pripadajočo subvencijo premalo razpoložljivih sredstev, se prosilcem sredstva razdelijo v ustreznem sorazmernem deležu tako, da vsi prosilci pridobijo enak procent subvencije.
Prosilci bodo upravičeni do sredstev OOZ Vrhnika le v primeru, da imajo poravnano zapadlo članarino do dneva oddaje vloge.

Vrste razpisanih podpor:

1. Subvencioniranje obrestnih mer za spodbujanje investicij
2. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj
3. Pomoč pri usposabljanju zaposlenih in usposabljanju samostojnih podjetnikov
4. Odpiranje novih zaposlitev
5. Spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah

Besedilo javnega razpisa in prijavni obrazci so objavljeni  na spletni povezavi https://www.borovnica.si/objava/793823. Vse dodatne informacije so na voljo na sedežu Območne obrtno-podjetniške zbornice Vrhnika, Tržaška cesta 8a, po telefonu 01/755-77-40 ali po e-pošti: luka.ogrin@ozs.si ter  Občini Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica, po telefonu 01/750-74-68 – Andrej Klemenc.

Rok za prijavo na razpis je 29. 9. 2023.

Občina Borovnica

Oglejte si tudi