Logo MojaObčina.si

Borovnica

DANES
22°C
16°C
JUTRI
17°C
9°C
3995

Informacija v primeru nesreče z nevarno snovjo v Občini Borovnica

 

Občina Borovnica na podlagi 10. odstavka 13. člena Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjšanju njihovih posledic (Ur. l. RS, št. 22/16) ter 3. točke II. dela  priloge 4 te uredbe izdaja informacije iz Načrta zaščite in reševanja ob nesreči z nevarnimi snovmi v občini Borovnica.

 

 

1. Nesreče z nevarnimi snovmi

Nevarne snovi so predvsem tiste, ki so strupene, rakotvorne, jedke, oksidacijske in dražljive, radioaktivne, kužne, eksplozivne, lahko vnetljive ali povzročajo vžig v stiku z drugimi snovmi. Nesreče z nevarnimi snovmi lahko nastanejo v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo, pretovarjajo ali skladiščijo nevarne snovi, nafto in njene derivate ter energetske pline in opravljajo dejavnost ali upravljajo sredstva za delo, ki predstavljajo nevarnost za nastanek nesreče. Če nevarne snovi nenadzorovano prodrejo v okolje, ogrozijo življenje ali zdravje ljudi in živali, povzročajo uničenje ali škodo na premoženju ter škodljivo vplivajo na okolje. Ob nesreči z nevarnimi snovmi lahko pride do požara, eksplozije (posledica je lahko porušitev objektov), onesnaženja ozračja, vodotokov, podtalnice, zemlje, ter do zastrupitve ljudi in živali in drugih posledic.

 

1.1 Fenolit d.d.

V občini Borovnica predstavlja vir nesreče večjega obsega družba Fenolit d.d., ki je tudi zavezanec direktive SAVESO II. Le-ta zahteva, da upravljavci lokacij s prisotnimi nevarnimi snovmi poskrbijo za vse potrebne ukrepe za preprečitev in omejitev učinkov večjih nesreč, ki bi vplivale na ljudi in okolje. Kljub vsem varnostnim ukrepom namreč ni mogoče odpraviti vseh tveganj, ki vplivajo na nastanek nesreč. Družba Fenolit d.d. zaradi opravljanja dejavnosti na področju proizvodnje smol in duroplastov predstavlja tveganje za nesreče z nevarnimi kemikalijami. Tehnologija proizvodnje sintetičnih smol (polimerov) temelji na sintezi surovin v reaktorjih pri povišanih temperaturah in podtlakih. Duroplaste pa proizvajajo iz smol, ki jim dodajo polnila in druge dodatke, ki so odvisni od namena uporabe, in jih z gnetenjem in mletjem pripravijo za nadaljnjo uporabo. Več informaciji najdete na spletni strani družbe Fenolit d.d., kjer imajo objavljeno svojo Informacijo za javnost o varnostnih ukrepih in o ravnanju v primeru večjih nesreč v družbi Fenolit d.d.

 

1.2. Nesreča manjšega obsega

Nesreče manjšega obsega v občini Borovnica praviloma obvladujejo redne reševalne službe na območju podjetja ali lokalne skupnosti, kjer je podjetje. Po nastanku nesreče sledijo obveščanje pristojnih organov, ocena stanja na terenu, vzpostavitev stanja pripravljenosti za ukrepanje, aktiviranje sil za zaščito, reševanje in nadaljnje spremljanje in prilagajanje dejavnosti razvoju dogodkov. Ljudem in naravnemu okolju v tem primeru ne grozi večja nevarnost.

 

1.3. Nesreča večjega obsega

Za nadzor in obvladovanje takšne nesreče je nujno treba uporabiti dodatne posebne sile in sredstva. Obvestijo se pristojni organi, oceni razmere ter poskrbi za zaščito in reševanje in določi zaščitne ukrepe, sledijo aktiviranje sil in sredstev za zaščito in reševanje, posredovanje informacij javnosti, spremljanje situacije in prilagajanje dejavnosti razvoju dogodkov ter na koncu poročilo in končna ocena ter analiza izvedenih aktivnosti vseh sodelujočih v intervenciji.

 

2. Obveščanje o nesreči v občini Borovnica

V primeru nesreče z nevarnimi snovmi  o tem čimprej obvestimo regijski center za obveščanje s klicem na številko 112. Prva informacija, ki jo opazovalci, povzročitelji, inšpekcijske službe itd. posredujejo na številko 112 načeloma vsebuje lokacijo nesreče, čim natančnejši opis vrste nevarne snovi (če jo poznamo) ter možne posledice nesreče za reševalce ter okoliške prebivalce. Regijski center za obveščanje nato obvesti pristojne organe v občini Borovnica. Za obveščanje prebivalcev o stanju na prizadetem območju nesreče je v občini Borovnica pristojna Občina Borovnica, ki preko medijev (Radio Ognjišče, spletna stran občine www.borovnica.si) prebivalce obvešča o razmerah na prizadetem območju in izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči. 

 

3. Ravnanje ljudi v primeru nesreče z nevarnimi snovmi

  • Upoštevajte zaščitne ukrepe, ki so predvideni ob nesreči z neko nevarno snovjo.
  • Ne dotikajte se nevarne snovi in ne hodite po njej.
  • Ne dotikajte se predmetov, ki so bili v stiku z nevarno snovjo.
  • V bližini kraja nesreče ne kadite in ne uporabljajte odprtega ognja.
  • Če je treba, pojdite v zaprt prostor, zaprite okna in vrata, izključite ventilacijo.
  • Če je treba, se evakuirajte.
  • Spremljajte navodila, ki jih objavijo mediji.
  • Upoštevajte navodila pristojnih služb na terenu.

 

Občina Borovnica

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi