Logo MojaObčina.si

Bohinj

DANES
22°C
9°C
JUTRI
23°C
6°C
Deli
2510

PREDLOG CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE

Občina Bohinj je jeseni 2018 pristopila k izdelavi Celostne prometne strategije.

Namen celostne prometne strategije je  prispevanje k razvoju mobilnosti in pomoč pri vzpostavitvi trajnostnega prometnega sistema, s katero Občina Bohinj stremi k:

 • izboljšanju kakovosti zraka,
 • zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in porabe energije,
 • izboljšanju privlačnosti in kakovosti življenjskega prostora v naseljih,
 • zagotovitvi dostopnosti delovnih mest in storitev za vse,
 • izboljšanju povezanosti med naselji,
 • izboljšanju izkoriščenosti prometne infrastrukture,
 • zmanjšanju stroškov za mobilnost,
 • zmanjšanju prometnih zastojev,
 • povečanju prometne varnosti,
 • povečanju možnosti lokalnih skupnosti za uspešen razvoj in
 • zmanjšanju stroškov potniškega in tovornega prevoza.

Cilj strategije je določitev ukrepov trajnostne mobilnosti, kot so opredeljeni v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in akcijskega načrta za njihovo izvedbo. Na tej osnovi se bo Občina Bohinj lahko potegovala za razpoložljiva sredstva v okviru nadaljnjih razpisov.

Za uresničevanje vizije smo si na podlagi vključevanja javnosti zastavili naslednje strateške cilje:

 1. Zagotavljati kakovostno dostopnost za vse prebivalce in obiskovalce občine znotraj občine in do občine, zlasti za tiste z omejeno mobilnostjo – mladostnike, starejše in gibalno ovirane.
 2. Izboljšati varnost v prometu, še posebej najbolj ranljivih udeležencev - pešcev in kolesarjev, med njimi otrok in starostnikov.
 3. Izboljšati življenjski prostor in zmanjšati negativne vplive na zdravje z bolj zdravimi potovalnimi navadami, ki povečujejo fizično aktivnost, zmanjšujejo hrup in izpuste onesnaževalcev zraka.
 4. Uravnotežiti prometno načrtovanje v občini z enakopravno obravnavo vseh prevoznih načinov ter uravnoteženostjo prometnih investicij in ukrepov.
 5. Spodbujati trajnostni turizem na način, ki povečuje privlačnost občine z dobro dostopnostjo turističnih destinacij, hkrati pa ne povzroča dodatnih negativnih prometnih vplivov na okolje.

Celostna prometna strategija Občine Bohinj predvideva pet ključnih področij ukrepanja na poti do uresničitve vizije celostne ureditve prometa v občini. Vsi strateški stebri so medsebojno povezani in se dopolnjujejo. Skupaj tvorijo smiselno celoto, ki omogoča doseganje strateških ciljev. Vsak strateški steber izpostavlja ključne izzive in priložnosti ter določa operativne cilje in ciljne vrednosti, ki izhajajo iz vizije in strateških ciljev. S cilji, ki so jasni, merljivi, navdihujoči, realni in časovno opredeljeni, natančno nakazujemo smer dogodkov v prihodnosti. Ti cilji niso pomembni le za izbiro ukrepov v skladu z njimi, temveč nam bodo pozneje tudi omogočali spremljanje učinkovitosti in uspešnosti ukrepov.

Vsak steber ima poleg ciljev določene tudi ukrepe za dosego začrtanih ciljev. Ukrepi so bili skrbno izbrani, tako da so v skladu s strateškimi in operativnimi cilji, da so družbeno koristni, trajnostni, izvedljivi in finančno smotrni.

Tekom priprave Celostne prometne strategije je bilo organiziranih več razprav (z ožjo in širšo delovno skupino, zainteresirano javnostjo), izvedeni pa so bili tudi intervjuji ter javnomnenjska raziskava. Podlaga za pripravo Celostne prometne strategije so bile tudi:

 • Smernice za pripravo celostne prometne strategij, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2012,
 • Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020,
 • obstoječi strateški dokumenti Občine Bohinj.

Vabimo vas, da podate pripombe in predloge na predlog Celostne prometne strategije.

Pripombe in predloge je možno podati do 7.6.2019.

Posredujete jih lahko na elektronski naslov: obcina@bohinj.si ali na naslov: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica.

Dokumenti, priloge

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi