Logo MojaObčina.si

Bohinj

DANES
5°C
-5°C
JUTRI
8°C
0°C
Bohinjske novice
Deli
Družba in javne storitve, Lokalni medij

Bohinjske novice

Arhiv revij

Predstavitev

BOHINJSKE NOVICE so glasilo Občine Bohinj; ISSN 1408-3078; izhaja mesečno, prejemajo ga brezplačno vsa gospodinjstva; izid: 2. 8. 2013;
uredniški odbor: odgovorna urednica Petra Lotrič Ogrin, pomočnik urednice Adrijan Džudžar, člani Katarina Košnik, Klemen Langus in Mojca
Rozman; lektoriranje: Špela Košutnik; ustanovitelj: Občina Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica, tel.: 04/5770 100, faks: 04/572
18 64; e-mail: obcina@bohinj.si; pooblaščeni izdajatelj: Specom d. o. o. (zanj Bojan Rauh); trženje oglasnega prostora: Specom d. o. o., (tel.:
04/531 86 36, e-mail: bojan.rauh@specom.si, www.specom.si); dizajn: Urška Alič in Klara Zalokar; naklada: 2.200 izvodov.