Logo MojaObčina.si

Bled

DANES
16°C
3°C
JUTRI
11°C
-1°C
Avtor: Občina Bled,

Skupni prometni prostor Veslaška promenada Bled

Datum objave: 21. 08. 2018
Številka razpisa: 430-9/2018
Predmet javnega naročila je izvedba projekta eksperimentalne prometne ureditve »Skupni prometni prostor Veslaška promenada Bled«: - preplastitev cestišča, - vertikalna prometna signalizacija, - sistem potopnih stebričkov, - urbana oprema, - zasaditev dreves, - ureditev javne razsvetljave, - ureditev odvodnjavanja, - števec pešcev in kolesarjev. Podrobneje je predmet naročila opredeljen v tehničnih specifikacijah naročila. Izvedbo del oziroma operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

Všečkaj objavo