Logo MojaObčina.si
DANES
25°C
13°C
JUTRI
24°C
15°C
Oceni objavo

Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda

Direkcija RS za vode obvešča vse lastnike priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda, da so po določilih 100. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 s spremembami in dopolnitvami) dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevanje plavja (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov), odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih predmetov ter snovi z vodnih in priobalnih zemljišč.

 

Pogoji, pod katerimi lahko čiščenje priobalnega (in vodnega) zemljišča izvede priobalni lastnik oz. drug uporabnik zemljišča, so naslednji:

  • zagotavljati je treba selektivno odstranjevanje odmrle, poškodovane in odvečne zarasti z brežin in priobalnega zemljišča;
  • popolno ogoljevanje brežin (odstranitev celotne grmovne in drevesne vegetacije) ni dopustno, prav tako je potrebno ohranjati morebitna zdrava večja drevesa od vodotokih, kl ne ogrožajo stabiInosti all pretočnih razmer vodotoka;
  • propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke je treba v celoti odstraniti z območja na naravi neškodljiv način;
  • odlaganje materiala v struge, na brežine, v priobalni pas vodotoka, ki znaša 5,0 m od zgornjega roba brežine vodotoka, na poplavne, razlivne ali erozijsko ogrožene površine ni dopustno;
  • zagotoviti je potrebno redno odstranjevanje plavja z vodnega in priobalnega zemljišča (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov);
  • potrebno je odstranjevanje odpadkov in morebitnih drugih opuščenih in odvrženih predmetov z vodnega in priobalnega zemljišča (o morebitnem odlaganju tretjih oseb je treba obvestiti pristojno inšpekcijsko službo).

Pri načrtovanju in izvajanju posekov, odstranjevanju grmovne in drevesne vegetacije ali košnji je potrebno upoštevati tudi določila 33. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04), ki v času gnezdenja ptic, med 1. marcem in 1. avgustom, prepoveduje odstranjevanje zarasti ob vodnih bregovih in čiščenje odvodnih kanalov.

Z namenom zmanjševanja erozijske in poplavne ogroženosti prebivalcev, objektov, premoženja in zemljišč vas obveščamo, da odlaganje vejevja, lesne mase, sečnih ostankov oziroma deponiranje hlodovine ali lesa na vodnem in priobalnem zemljišču ni dopustno.

Prav tako v skladu s ciljem varstva in urejanja voda ter zmanjševanjem posledic škodljivega delovanja voda na vodnem in priobalnem zemljišču ni dopustno postavljanje kakršnih koli ovir, vzdolžnih ali prečnih ograj, deponiranje bal sena In drugih pridelkov, gradbenega materiala in gradbenih odpadkov, tudi v smislu začasnih deponij.

Vodotoki 2. reda so vsi vodotoki, ki v prilogi Zakona o vodah niso navedeni kot vodotoki 1. reda.

Oglejte si tudi