Logo MojaObčina.si
DANES
31°C
13°C
JUTRI
31°C
16°C
Oceni objavo

PREJELI SMO PISMO OBČANKE: Zadeva “LUKA 2 BLED“: Pometanje pod preprogo?

Na 5. seji občinskega sveta (dne 26.9.2023) je bil potrjen rebalans proračuna občine Bled za leto 2023; postavka za promocijo turizma, razvoj turizma in gostinstva se z veljavnega proračuna 1.227.254,93 EUR v rebalansu 2 poveča na  1.365.874,93 EUR. Čemu bo namenjenih dodatnih 138.620,00 EUR ni znano, saj gre za paušalen, nespecificiran znesek. Dopustna je domneva, temelječa na pisnih izjavah direktorja javnega zavoda Turizem Bled (v nadaljevanju: JZTB ) B. Veber, da “bo za dogodek LUKA 2 BLED z rebalansom proračuna Občina  Bled zagotovila 35.000 EUR + ddv. Kot soorganizator smo dolžni kriti še stroške WC, najema lokacij, požarne straže, varovanja in hotelskih namestitev za ožjo organizacijsko ekipo. Predviden strošek je ocenjen na 35.000 EUR + ddv. Skupen projekt se ocenjuje na 450.000 EUR + ddv. Za pokritje ostalih stroškov je odgovoren organizator dogodka Extreme d.o.o.“.

 

Nejasna vloga JZTB pri projektu LUKA 2 BLED

Pa je bil JZTB sploh soorganizator dogodka? Iz odgovora TTA  (turistična tiskovna agencija) je razvidno, da sta bila “organizatorja dogodka LUKA 2 BLED in novinarske konference podjetji Grosbasket in Extrem d.o.o.“  Prvo se ukvarja s trgovino in storitvami na področju športa, drugo pa organizira športne dogodke. Predstavnika obeh podjetij in predstavnica STO so bili na novinarski konferenci  prisotni, vključno s svojimi plakati in namiznimi zastavami, predstavnika javnega zavoda Turizem Bled ni bilo poleg, niti so bila na vidnih mestih izpostavljena  promocijska sredstva blagovne znamke “Bled – Imago paradisi“. Na STO so v sporočilo za javnost (objavljeno 14.9.2023), ki so ga poslali slovenskim medijem  po novinarski konferenci, vključili le pisno izjavo direktorja JZTB Blaža Veber.

JZTB  naj bi bil udeležen v projektu, toda v kakšni vlogi; je bil partner v projektu, gostitelj prireditve, ali morda celo pobudnik dogodka? Ali je ta poslovni dogodek listinsko podprt? Ali je bilo z organizatorjema prireditve – ne glede na vlogo v projektu – sklenjeno pogodbeno razmerje? Je bila v morebitni pogodbi dogovorjena promocija turistične blagovne znamke “Bled – Imago paradisi“ ali le sodelovanje pri izvedbi dogodka namenjenega promociji košarkarskega čevlja?

Iz sporočila za javnost je razvidno, da je bil dogodek namenjen uradni predstavitvi košarkarske superge “Luka 2 Lake Bled“, STO pa je kot glavni partner dogodka izpostavila znamko I feel Slovenia na najvidnejših mestih, saj je šlo za izjemno priložnost za promocijo Slovenije na globalni ravni; blagovne znamke Bled- Imago paradisi se na novinarski konferenci ni omenjalo.

Čemu ali bolje komu je torej namenjenih okroglih 100.000,00 EUR proračunskega denarja? In koliko lokalnih poslovnih subjektov  je sploh sodelovalo pri izvedbi projekta? Predvsem pa, na čem temelji izjava direktorja B. Veber, da je občina / JZTB “kot soorganizator dolžna kriti stroške“?  To so vprašanja, ki bi jih  morali postaviti občinski svetniki, pa jih niso, in z neodgovorno lahkotnostjo potrdili  rebalans občinskega proračuna.

 

(Ne)gospodarno in (ne)odgovorno ravnanje z javnimi sredstvi

Ob dejstvu, da je uradno predstavitev košarkarske superge “Luka 2 Lake Bled“,  poimenovane po Blejskem jezeru, v avtentičnem okolju gostil Bled, se utemeljeno postavlja vprašanje, ali je OS ravnal gospodarno in odgovorno, ko je z rebalansom proračuna  - v imenu promocije oziroma za namen promocije Bleda – nekritično potrdil stroške za izvedbo komercialnega dogodka “LUKA 2 BLED“. Bled, svetovno znana turistična destinacija se s tem, ko se dogodek izvaja v kraju samem, skozi prireditev promovira že sam po sebi.

Ali je direktor v predmetni zadevi ravnal skladno s svojimi pristojnostmi? Naj spomnim, da je bilo na 4. seji OS (dne 13.6.2023) sprejeto soglasje k Letnemu programu dela in finančnemu načrtu Javnega zavoda Turizem Bled za leto 2023. V poslovnem načrtu je izražena podpora večjim športnim prireditvam, ki so tradicionalno vezane na Blejsko jezero - navedeni so veslanje, biatlon, zimsko plavanje-, košarke ni med njimi. Iz potrjenega poslovnega načrta zavoda poslovni dogodki z vrednostjo nad 20.000,00 EUR niso razvidni. Čeprav so junija že potekale priprave na ta velik promocijski dogodek, zakaj se ga v sklopu predstavitve letnega programa na isti seji OS ni predstavilo, vključno z argumenti, ki so botrovali tej odločitvi?

Na kakšni podlagi je torej direktor zavoda sklepal pogodbe za poslovni dogodek LUKA 2 BLED, ki ni bil vključen v potrjen poslovni načrt zavoda? Ali je pridobil soglasje sveta zavoda?

Ali sta v nadaljevanju te zgodbe direktorica OU in župan preučila gospodarnost, smiselnost porabe javnih sredstev preden se je izvedel rebalans proračuna?

Netransparentnost in odsotnost nadzora nad zakonitostjo ravnanja oziroma odločanja v predmetni zadevi kar kličejo ne po notranji – kjer velja “kadija tuži, kadija sudi“ – temveč po neodvisni zunanji reviziji poslovanja javnega zavoda.

Zgoraj omenjeni letni program je omembe vreden tudi z vidika avtorjevega odnosa do maternega jezika. Pričakuje se, da v okoljih, kjer prihaja do pisnega poslovanja (organi samoupravnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblastil), delajo ljudje z ustreznim znanjem slovenščine. Če avtorju programa njegove jezikovne zmožnosti ter skrb za kulturo jezika tega ne dopuščata – obrnite se na lektorja! Jezikovno neoporečno besedilo je temeljni prispevek k odličnosti vodenja in izraz spoštovanja do javnega zavoda, ki ga vodi, do Bleda, ki je prepoznaven tudi kot kulturni prostor, do občinskih svetnikov in do druge javnosti.


Moralo bi nas skrbeti

Ko se je kadrovska zasedba - direktorica občinske uprave, direktor javnega zavoda za turizem in njegova ekipa - iz Kranjske Gore preselila na Bled in tukaj zasedla identična delovna mesta, so na osnovi izkušenj iz Kranjske Gore prihajali namigi, da je potrebna posebna čuječnost.

Povedno je bilo spremljanje 7. seje OS Kranjska Gora dne 27.9.2023. Na predlog občinskega sveta občine Kranjska Gora je občinska uprava naročila neodvisno revizijo o poslovanju javnega zavoda Turizem Kranjska Gora v obdobju 2020 -2022, ko je bil direktor zavoda Blaž Veber. Povzetek poročila, ki sta ga na tej seji  predstavili revizorki,  je dostopen na tonskem zapisu taiste seje (40:37 – 1:43:55). V poslušanje ga priporočam predvsem blejskim občinskim svetnikom, celotno poročilo pa je v gradivu za sejo OS.

 

Čuječnost v zadevi se je že obrestovala. Poizvedovanje o subjektih, udeležnih pri organizaciji promocijskega projekta “LUKA 2 BLED”, je navrglo indicije, ki dopuščajo domnevo, da na področju upravljanja turistične destinacije Bled pod taktirko nove ekipe delujejo subjekti , katerih integriteta je pod vprašajem. Iz revizijskega poročila je razvidno, da je tandem direktor Blaž Veber in podjetje Ekstrem d.o.o. že leta sodeloval pri organizaciji športnih prireditev in pri promociji dogodkov na način – kar je razvidno iz revizijskega poročila, – ki ni bil skladen s predpisanimi pravili poslovanja.

Odločevalci v zadevi rebalans proračuna (občinski svetniki, župan, direktorica OU, svet zavoda Turizem Bled...) morajo prevzeti odgovornost in soočeni z neprijetnimi resnicami (revizijsko poročilo iz KG, odgovor Dali DbStudio vs izjava župana na 5. seji OS, objavljeno na občinski spletni strani dne 29.9.2023) preizprašati, torej ponovno presojati - ob upoštevanju novih vidikov - integriteto ekipe, ki se je iz KG zatekla na Bled. Ob znanih izsledkih omenjenega revizijskega poročila iz Kranjske Gore je na mestu vprašanje, ali je direktor JZTB še lahko zaupanja vredna oseba, ki ima moralni ugled za nadaljnje vodenje javnega zavoda, uporabnika proračunskih sredstev.

Kajti, Bled ne sme postati pribežališče za (z)družbo / ekipo z načeto integriteto.

Zadeva LUKA 2 BLED ne sme ostati zgodba brez epiloga. Zahteva po transparentnosti v predmetni zadevi, ki se financira iz javnega denarja, ni le pravica nas občanov, temveč tudi dolžnost, da se razkrije in v prihodnje prepreči – tudi lokalnim interesnim skupinam - morebitno zajemanje iz kozarca z marmelado. Na potezi je občinski svet, ki ima ne le pristojnost odločanja, temveč tudi odgovornost, ki iz tega sledi. Dolžnost svetnikov je, da zastopajo in zavarujejo interes lokalne skupnosti, kajti Bled pred pohlepnimi lovkami od zunaj lahko ubranimo le domačini.

 Ne dopustimo, da nam uzurpirajo turistično destinacijo Bled!

Sonja Dornik


Oglejte si tudi