Logo MojaObčina.si
DANES
31°C
13°C
JUTRI
31°C
16°C
Oceni objavo

Odgovor na pismo občanke: »Direktovanje “na zaupanje“«

Na spletnem portalu Moja Občina je bilo v četrtek, 25. januarja, 2024, objavljeno pismo občanke, gospe Sonje Dornik, z naslovom Direktovanje »na zaupanje«. Javni zavod Turizem Bled občanki in ostali zainteresirani javnosti odgovarja na zapisano.

Ustanovitev Javnega zavoda Turizem Bled

Turizem Bled, zavod za pospeševanje turizma, je bil ustanovljen leta 1999 z organizacijskim preoblikovanjem takratne Direkcije za turizem Bled s sprejemom Akta o preoblikovanju zavoda in pogodbo o ureditvi razmerij med ustanovitelji. Z uveljavitvijo odloka o preoblikovanju z dne 16. 10. 2021 in vpisom v sodni register dne 21. 10. 2021 se je zavod preoblikoval v Javni zavod Turizem Bled, skrajšano Turizem Bled.

Od preoblikovanja iz zasebnega v javni zavod, je javni zavod deloval brez sveta zavoda, od 1. januarja 2022 pa tudi brez direktorja – v januarju je na dopisni seji občinski svet izbral člane sveta zavoda Turizma Bled, zavod pa je kot vršilka dolžnosti vodila Romana Purkart, mandat ji je potekel 28. februarja 2023.

Blaž Veber je vodenje javnega zavoda Turizem Bled prevzel 1. marca 2023. Blaž Veber je vodenje zavoda prevzel v stanju predhodnice Romane Purkart, med pregledom delovanja so ugotovili, da zavod za delovanje nima sprejetih vseh pravilnikov in aktov, kot veleva zakon.

Seznanitev z neobstoječimi pravilniki članov sveta JZTB

Na 12. redni seji sveta Javnega zavoda Turizem Bled, 22. novembra, 2023, je direktor Blaž Veber člane sveta zavoda seznanil s pregledom Splošnih aktov zavoda. Pri pregledu splošnih aktov je bil pripravljen seznam manjkajočih internih pravilnikov in ostale dokumentacije. Med manjkajočo dokumentacijo je tudi Pravilnik o izboru članov strokovnega sveta, ki ga s soglasjem sveta zavoda sprejme direktor zavoda. Sprejet je bil sklep 4/12, ki direktorju JZTB naloži, da se najkasneje marca 2024, sprejme manjkajoče akte zavoda in jih predstavi na eni izmed prihajajočih sej.

Člani strokovnega sveta JZTB

Kot direktorju nalaga sklep, bodo do konca marca urejeni manjkajoči pravilniki in akti zavoda, nato pa bo objavljen tudi javni poziv za člane strokovnega sveta. Kandidati se bodo lahko prijavili v roku 30 dni od objave javnega poziva, izbrani bodo glede na sprejeti Pravilnik o izboru članov strokovnega sveta, ki ga bo s soglasjem sveta zavoda sprejel direktor zavoda.

Vodenje JZTB Blaža Vebra

Blaž Veber je vodenje prevzel s 1. marcem 2023, s prevzemom funkcije pa je nase prevzel vodenje in delovanje v obstoječem stanju, od nastopa svoje funkcije odpravlja nepravilnosti in deluje transpratentno. Pomanjkljivosti, ki jih je med vodenjem odkril, aktivno naslavlja, z njimi so seznanjeni tudi člani sveta JZTB.

Povabilo k tvornemu sodelovanju

Gospe Sonji Dornik se zahvaljujemo za njen aktivni pristop in angažma pri naslavljanju izzivov razvoja turizma na Bledu in posledično delovanja zavoda.

Grenak priokus pa vseeno ostaja, saj takšna pisma občanke delujejo, kot da gre za osebno diskreditacijo Blaža Vebra, saj do njegovega nastopa funkcije gospe Sonje Dornik delovanje zavoda in vpogled v stanje ni zanimalo.

Vsekakor bi bilo dobro, da bi bili pravilniki sprejeti ob ustanovitvi zavoda 2021 oziroma s prevzemom funkcije v. d. direktorice Romane Purkart, saj bi na ta način Blaž Veber člane strokovnega sveta zavoda lahko imenoval nemudoma.

Na Javnem zavodu Turizem Bled si želimo tvornega sodelovanja v duhu iskanja rešitev za obstoječe izzive, o katerih se na Bledu na tiho pa tudi na glas razpreda že več let, če ne desetletij. Vrata Javnega zavoda Turizem Bled so občanom in občankam vedno odprta. Zavzemamo se za spoštljivo in učinkovito komunikacijo, za delovanje v skupno dobro, iskanja rešitev in ustvarjanja korakov v smer pozitivnih sprememb in ne še večjega razkola med domačini in Slovenci, kjer se mnenja o Bledu, kot turistični destinaciji krešejo, pogosto tudi v negativni smeri.

Nika Pirnar
Sodelavka za odnose z javnostmi, Javni zavod Turizem Bled

Oglejte si tudi