Logo MojaObčina.si

Bled

JUTRI
4°C
-1°C
NED.
3°C
3°C
8141

Glasovanje za izbrane projekte »Moj kraj, moj projekt«

Julija smo v okviru spletne ankete in ankete objavljene v Blejskih novicah občane in občanke pozvali k oddaji predlogov za boljši Bled. Do septembra smo na Občino Bled prejeli skupno 33 predlogov. Strokovne službe smo v tem času preverili izvedljivost posameznih projektov.

V nadaljevanju predstavljamo posamezne predloge in vas prosimo za glasovanje. Glede na to da za posamezne krajevne skupnosti nismo prejeli zadostnega števila predlogov smo se odločili, da upoštevamo predloge, ki so vredni do cca. 50.000 EUR. O izboru projektov oz. umestitvi v proračun Občine Bled za leto 2022 lahko občan, ki je starejši od 14 let glasuje le enkrat, pri tem pa se je potrebno validirati z e-mail naslovom ali imenom in priimkom. Občan izbere projekte do skupne vrednosti 50.000 EUR v letu 2022. Glasovi, ki bodo presegli skupno vrednost 50.000 EUR bodo izločeni. Vaše glasove pričakujemo do vključno 15. 11. 2021. Anketa je objavljena na spletni strani Občine Bled ( https://www.e-bled.si/ ) oz. na spletnem naslovu: https://forms.gle/3YpwwCdNHxTvApV56 .

 

Izbrani projekti o katerih glasujete občani in občanke

1.         Ureditev dostopa iz Trgovskega centra Bled do Hotela Rikli in Kompas tudi gibalno oviranim (5.000 EUR). Predvideva se preureditev obstoječega stopnišča med Ljubljansko cesto (parkiriščem Trgovskega centra Bled) in Cankarjevo cesto ob vzhodni stranici Hotela Kompas. Obstoječe dolge nizke stopnice se preuredijo v klančino. 

2.         Ureditev raztrosnega prostora na pokopališču Bled (5.000 EUR). V prvi fazi je predvidena priprava krajinske ureditve, v nadaljevanju pa ureditev raztrosnega prostora v skladu z načrtom krajinske ureditve.

3.         Zaključek Zagoriške ceste (8.500 EUR). Projekt predvideva asfaltiranje neugledne povezave namenjene le pešcem in kolesarjem Zagoriške ceste z Ribensko cesto ob križišču z Ljubljansko cesto. Postavili bi še nekaj ovir za preprečevanje dostopa z avti.

4.         Postavitev pumptracka oz. koloparka (50.000 EUR). Postavitev premičnega pumptracka ob vhodu v Športni park Bledec z ureditvijo okolice.

5.         Ureditev javne razsvetljave mešane površine za pešce in kolesarje ob severni razbremenilni cesti - 1. faza (38.000 EUR). Postavitev svetilk javne razsvetljave in potrebnih elektro vodov od križišča severne razbremenilne ceste s Seliško cesto do semaforiziranega križišča na Buču skupaj z asfaltiranim odsekom do kapelice na Poljski poti.

6.         Ureditev javne razsvetljave mešane površine za pešce in kolesarje ob severni razbremenilni cesti - 2. faza (38.000 EUR). Postavitev svetilk javne razsvetljave in potrebnih elektro vodov od semaforiziranega križišča na Buču mimo Športnega parka Bled do križišča s Kolodvorsko cesto.

 

Izločeni predlogi projektov

V samem postopku preverbe izvedljivosti smo izločili kar nekaj projektov. Izven finančnega okvira so projekt nov gasilski dom PGD Bled (več mio EUR), izgradnja pravega doma starostnikov, ureditev pločnika na Kolodvorski cesti pri Rogaču, asfaltiranje povezave Koroška cesta in Rečiška cesta pod Turnčem (120.000 EUR),  infrastrukturna ureditev Koroške ceste (250.000 EUR), preplastitev Izletniške ulice (85.000 EUR), izgradnja javne razsvetljave na Jelovški cesti in ureditev Ljubljanske ceste na križišču z Ulico narodnih herojev. Pločnik pri Rogaču bo izveden v okviru 2. faze investicije Kolodvorske ceste, ki zajema tudi ureditev komunalnih vodov (predvidoma v letu 2023), v osnutku proračuna za leto 2022 je potrjena investicija 1. faze rekonstrukcije Kolodvorske ceste. Projektna dokumentacija je pripravljena tudi za komunalno ureditev Izletniške ulice z ureditvijo križišča v dveh delih. Celotna investicija je ocenjena na več kot 1 mio EUR. V načrtih je tudi obnova komunalnih vodov, izgradnja javne razsvetljave in asfaltiranje Jelovške ceste v skupni vrednosti 450.000 EUR. Projekt bo realiziran, ko bodo v proračun umeščena sredstva za ta namen. Za celostno ureditev Ljubljanske ceste v skupni vrednosti cca. 1 mio EUR pa bo potrebno počakati vsaj še na izgradnjo južne razbremenilne ceste.

Nekateri projekti so bili izločeni, ker bi jih izvedli tudi brez vaših predlogov. Stojala za kolesa bomo postavljali v okviru projekta Medgeneracijski živ žav s sredstvi iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, predvidoma v letu 2022. V okviru novega Medgeneracijskega centra Vezenine Bled bomo eno pisarno s štirimi delovnimi enotami oddali kot coworking prostor. Tu bo prostor za delovanje lahko poiskal tudi Mladinski center Bled. Kolesarske poti bodo označene v okviru projekta Gorenjsko kolesarsko omrežje. Projekt v sodelovanju z občinami in Direkcijo RS za infrastrukturo vodi Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. Lokalne kolesarske povezave označuje Turizem Bled. Informacijske tablice za popotnike, izletnike in kolesarje so sicer že postavljene na ključnih razglediščih (npr. Talež, Straža, Babji zob, …). V septembru smo z zemljevidi in označenimi lokacijami »tukaj ste« namestili tudi na urejena avtobusna postajališča znotraj občine Bled. Infrastruktura Bled je v zadnjih mesecih aktivna na področju urejanja obrobnih površin stadiona Bled, aktivno pripravlja projektno dokumentacijo za selitev zbirnega centra in upravne stavbe na območje Pod Kozarco. V naslednjih tednih bo zamenjana tudi umetna trava na pomožnem nogometnem igrišču v okviru Športnega parka Bled.

Izločeni so bili tudi projekti iz katerih ni bilo mogoče razbrati, česa natančno si želite občani in niste pustili kontakta, da bi se na vas obrnili z vprašanji. Takšna predloga projektov sta npr. ograja pod Vilo Bled in v les oblečene sanitarije.

Za zbiranje mnenj glede domnevno neustrezne prometne in prostorske ureditve spalnega naselja Alpski bloki smo pripravili anketo, ki bo v teh dneh stanovalce območja pričakala v poštnih nabiralnikih. Sočasno bo objavljena tudi na spletni strani Občine Bled. Glede na pridobljene rezultate se bomo naprej odločali o smiselnosti uvedbe novih ukrepov.

Ker Občina Bled ne more posegati na tuja zemljišča oz. vlagati na zemljišča zasebnikov, smo bili prisiljeni izločiti tudi pobude kot so zniževanje živih mej po privatnih zemljiščih ob Cankarjevi cesti (višino sicer nadzira Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki), informacijske table ob plezalnih stenah na Bohinjski Beli, Kupljeniku in v Bodeščah (predhodno je potrebno urediti pogoje za varno izvedbo plezanja, urediti promet in parkirišča, …), travniški sadovnjak, kozolec in etnološka zbirka na prostem, podaljšanje lipovega drevoreda na Kolodvorski cesti, celostne sanacije makadamske poti od cerkve Sv. Martina do Veslaške promenade ter ozelenitev trgovskega centra Bled.

Za nekatere projekte Občina Bled trenutno ne razpolaga z zemljišči, kamor bi določene dejavnosti lahko umestili. Takšnega značaja je npr. postavitev balvanske stene za plezanje (15.000 EUR), umeščanje klopi in nadstrešnic za potrebe športnikov, ki koristijo Športni park Bledec in ureditev fitnesa na prostem (5.000 EUR). Občina Bled ima namen v prihodnjem letu pristopiti k izdelavi strokovnih podlag za urejanje prostora Pod Ribensko goro. V kolikor bo mogoče in se bodo o umestitvi balvanske stene in večjega pumptracka pod Ribensko goro strinjali tudi ostali soglasodajalci (Zavod za varstvo narave, Zavod za varstvo kulturne dediščine) bomo v naslednjih letih na navedenih površinah zagotovili tudi dodatno športno infrastrukturo za vse mlade in mlade po srcu.

Nekateri, turistično obarvani predlogi projektov, kot sta npr. tematska pohodna pot Dolinka in ohranjanje dediščine so v pristojnosti javnega zavoda Turizem Bled. Ureditve tematskih pohodnih poti so umeščene v srednjeročne načrte.

V okviru ankete je bil podan tudi predlog za ureditev območja bajerja pri Debeli peči v Ribnem. Projekt je ocenjen na več kot 50.000 EUR. Za predmetni predlog bomo iskali dodatne vire financiranja v evropskih projektih, ki so v tej finančni perspektivi še posebej naklonjeni ohranjanju biodiverzitete in blaženju klimatskih sprememb.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi