Logo MojaObčina.si

Bled

DANES
22°C
8°C
JUTRI
21°C
10°C
Deli
8141

Petrol bo skrbel za večjo energetsko učinkovitost blejskih šol in vrtca

Petrol, širši javnosti poznan predvsem kot naftni trgovec, se v zadnjih letih pojavlja tudi kot ponudnik celovitih energetskih rešitev tako na področju energetike, infrastrukture, objektov in okolja v celoti. Omenjena področja so zanimiva predvsem za občine in širši javni ter storitveni sektor, saj ima učinkovita raba energije z jamčenjem prihrankov takojšnje in neposredne finančne učinke.

 

Sodelovanje Občine Bled in Petrola se je vzpostavilo s podelitvijo koncesije za izvajanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja javne razsvetljave v letu 2012 za pogodbeno dobo 15 let s kombinacijo sredstev zasebnega partnerja (Petrola), državne subvencije, ki jo je pridobila občina, ter njenih lastnih sredstev.

Že v prvem letu je bil prihranek električne energije 30%, sedaj pa se doseženi prihranki gibljejo okrog 40 %, kar pomeni letno zmanjšanje emisij CO2 za 126 ton.

 

V letu 2013 se je pričelo 10-letno sodelovanje med Petrolom in Sava Turizmom, ki ima v lasti večino hotelov v centru Bleda. Pri tem je tvorno sodelovala tudi Občina Bled, del pogodbe o zagotavljanju prihrankov in obratovanju energetskih sistemov objektov obsega namreč tudi  izgradnjo sistema daljinskega ogrevanja, s katerim se s toploto oskrbuje 11 objektov: sedem hotelov družbe Sava Turizem, dva objekta občine Bled (Športna dvorana Bled, Občina Bled) in Trgovski center Bled.

Poleg zamenjave energenta (pred izgradnjo sistema je bil primarni energent v Savinih hotelih pretežno ekstra lahko kurilno olje, sedaj je 96 % toplote proizvedeno iz zemeljskega plina in 4 % iz elektrike preko toplotnih črpalk), je cena toplote iz tega sistema najmanj 10 % nižja,. Skupni letni prihranki znašajo 678 MWh oz. 580 ton CO2.

 

Tudi Občina Bled je v preteklih letih veliko vložila v svoje objekte, tudi na področju energetske učinkovitosti, pri čemer je uspešno črpala različne razpoložljive finančne pomoči in subvencije. Energetska obnova Osnovne šole dr. Josipa Plemlja je potekala v okviru projekta REAAL (Renewable Energy Across the Alpine Land) in se sedaj skoraj popolnoma ogreva s pomočjo novih toplotnih črpalk voda – voda, na strehi je nameščena sončna elektrarna. Kotlovnica v POŠ Ribno je obnovljena z lastnimi sredstvi Občine Bled. Vrtec Bled je v celoti obnovljen s pomočjo državnega finančnega mehanizma LS-1. Ogreva se s toplotno črpalko voda – voda, kot vršni vir služi zemeljski plin. Neobnovljena je ostala samo kotlovnica v POŠ Bohinjska Bela, ki pa je popolnoma dotrajana.

 

Vgrajena nova in obstoječa oprema zahteva skrbno vzdrževanje, spremljanje in ustrezne nastavitve parametrov obratovanja, saj se v nasprotnem primeru ne dosegajo zadovoljivi  prihranki in posledično ustrezni finančni učinki. Zato se Občina Bled odločila, da to skrb prenese na pogodbenega partnerja. V aprilu letos je bil izveden javni razpis za podelitev koncesije za energetsko upravljanje objektov in pogodbeno oskrbo z energijo v javnih objektih Občine Bled, za pogodbeno dobo 10 let. Ta se je zaključil s podpisom koncesijske pogodbe z izbranim izvajalcem, družbo Petrol d.d., v okviru katere se bo vgradila vsa potrebna dodatna oprema s pripadajočimi deli tako, da bodo v celoti izkoriščene vse prednosti že postavljenih novih naprav.

V OŠ prof. dr. Josipa Plemlja se v sklopu prenove zamenja predimezioniran in dotrajan plinski kotel, enako v vrtcu, kjer se vgradi še dodatna oprema za optimalno delovanje obstoječe toplotne črpalke. Kotlovnica na Bohinjski Beli se obnovi v celoti, pri čemer se kot nov energent uporablja UNP, v Ribnem pa se v kotlovnico vgradi dodatna regulacijska oprema. 

Sedanja raba primarne energije v objektih se z uvedbo navedenih ukrepov zmanjša za 175 MWh oz. 36 %. Petrol kot koncesionar jamči za dosežene izkoristke kotlov in toplotnih črpalk ter hkrati pa prevzema odgovornost za tekoče vzdrževanje in upravljanje ogrevalnih virov. Ogljični odtis se zmanjša za 37 ton CO2.

Učinki projektov so rezultat celovitega pristopa k energetski obnovi vseh sistemov in vzpostavitve učinkovitega energetskega upravljanja ter dobrega sodelovanja vseh udeležencev javnega in zasebnega partnerja. Vsi navedeni projekti temeljijo na uspešnem medsebojnem sodelovanju vseh udeležencev oz. javnega in zasebnega partnerja. Vsebinsko pa temeljijo na celovitem pristopu v najširšem smislu (proizvodnja, distribucija, učinkovito optimiranje vseh sistemov preko vzpostavljenega sistema upravljanja). Sinergija vseh učinkov se neposredno kaže v doseganju visokih prihrankov v rabi energije.

 

 

Petrol d.d.

Občina Bled

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi