Logo MojaObčina.si

Zreče

JUTRI
10°C
-2°C
PON.
10°C
-1°C
Deli
4636

Obvestilo o zaključku zbiranja pobud za spremembo namenske rabe zemljišč

Namenska raba zemljišč je določena s občinskim prostorskim načrtom (v nadaljevanju: OPN). Čeprav je OPN občinski pravni akt, je potrebno v primeru izkazane pobude za spremembo namenske rabe zemljišča tako pobudo voditi v postopku, ki je določen z zakonodajo. Ker so prostorski akti predpisi, pri pobudi za spremembo namenske rabe prostora ne gre za individualni upravni postopek, v katerem bi se odločalo samo o vaši pravici, temveč za sodelovanje pri pripravi predpisa, s katerim Občina opredeljuje in načrtuje svoj prostorski razvoj.

Postopek sprejemanja ali spreminjanja OPN predvsem vedno terja določen čas (lahko več let) ter predstavlja omejitev za vključevanje novih interesov zainteresirane javnosti in bodočih investitorjev v času teka postopka. Iz tega vidika je zelo pomembno, da se pobude za spremembo namenske rabe zemljišča oddajo pravočasno in sicer, še pred formalnim začetkom postopka. Pobude, ki se oddajo, ko je postopek že v teku, se v postopek naknadno ne morejo vključiti in iz tega sledi, da ne morejo biti obravnavane dokler se pričeti postopek ne zaključi ter pripravljalec (Občina) ne prične nov postopek sprememb in dopolnitev OPN.

Na Občini Zreče smo formalno postopek sprememb in dopolnitev OPN začeli že leta 2018. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPN je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 13/18, z dne 23.3.2018. Pristopili smo tudi k izdelavi potrebnih strokovnih podlag in v letošnjem letu tudi k izdelavi prve faze – osnutka sprememb in dopolnitev OPN.

V tej fazi je zelo pomembno, da so vključene vse pobude, ki se nanašajo na spremembo namenske rabe zemljišč, ker v nadaljnjih fazah sprejemanja sprememb in dopolnitev OPN dodatnih pobud ne bo več možno vključevati.

Obveščamo, da s 30.6.2019 zaključujemo zbiranje pobud za spremembo namenske rabe zemljišč v Občini Zreče.

Vse pobude za spremembo namenske rabe zemljišč oddane po tem datumu se ne bodo vključile v postopek pričet na podlagi sklepa o začetku postopka, objavljenega v Uradnem glasilu slovenskih občin. št. 13/18, ampak se bodo zgolj evidentirale in vključile šele v naslednji postopek sprememb in dopolnitev OPN.

Pobudo za spremembo namenske rabe zemljišča lahko oddate v tajništvu Občine Zreče.

Vloga z navodili je dostopna tudi na spleti strani občine Zreče (https://www.zrece.si/) pod kategorijo: URADNE OBJAVE / PROSTORKSO NAČRTOVANJE / OBČINSKI PROSTORKSI NAČRT (OPN) /  REDNI POSTOPEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN

Povezava: https://www.zrece.si/obcinskevsebine/1921

Hkrati vas obveščamo, da je Občinski svet Občine Zreče na svoji 4. redni seji dne 15.5.2019 sprejel Odlok o določitvi takse za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora v Občini Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/19, z dne 24.5.2019), ki določa višino takse za obravnavanje posamezne pobude v postopku sprememb in dopolnitev OPN ter se začne uporabljati 1.9.2019.

Višina takse za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe zemljišč v občinskem prostorskem načrtu ali občinskem podrobnem prostorskem aktu za posamezno pobudo znaša:

– za spremembo osnovne namenske rabe 200,00 evrov;

– za spremembo podrobnejše namenske rabe 150,00 evrov.

Za pobudo za spremembo v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna zemljišča) se taksa ne plača.

Za dodatne informacije smo vam na voljo v času uradnih ur ali po telefonu na telefonski številki:      
03 757 17 22 ali 03 757 17 00.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi