Logo MojaObčina.si

Žirovnica

DANES
26°C
13°C
JUTRI
28°C
14°C
4370

Spremenjen prometni režim na relaciji Breg-Piškovca-Bled (most Piškovca)

Občini Žirovnica in Bled ob izgradnji novega mostu v Piškovci želita dodatno omejiti promet na režim »za lokalni promet«.

V času poletne sezone je lokalna cesta z oznako LC 150061 (Breg – Piškovica – Bled) precej obremenjena s strani turistov. Z namenom pravočasne seznanitve s prometnim režimom na cesti Breg – Piškovca se je postavila dodatna prometna signalizacija z namenom, da se promet ne bi povečeval.

Nadzor bo opravljalo medobčinsko redarstvo, zato prosimo za spoštovanje prometne ureditve.

ZAKON O CESTAH

  1. člen

(izjeme pri omejitvi uporabe javne ceste – lokalni promet)

(1) V primeru omejitve uporabe javne ceste za posamezno vrsto vozil se lahko uporaba te ceste dovoli za lokalni promet.

(2) V primeru omejitve uporabe javne ceste za tranzit, je uporaba te ceste dovoljena za lokalni promet.

(3) Lokalni promet iz prvega in drugega odstavka tega člena na območju omejene uporabe javne ceste je promet motornih vozil, ki imajo na tem območju izhodišče ali cilj, promet motornih vozil, katerih vozniki, lastniki ali imetniki pravice uporabe imajo na tem območju stalno ali začasno prebivališče, promet motornih vozil, ki so v lasti oziroma v uporabi pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje prevozov, ki ima na tem območju sedež ali podružnico in urejeno parkirišče, ali avtošole, ki ima na tem območju sedež ali podružnico in urejeno parkirišče.

(4) Za lokalni promet se šteje tudi promet vozil za izvajanje rednega vzdrževanja ceste, vozil komunalnih služb, vprežnih vozil, koles, mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h, koles z motorjem, lahkih štirikoles, traktorjev in motokultivatorjev ter promet motornih vozil, s katerimi se kandidati usposabljajo za vožnjo motornih vozil ali opravljajo izpite za voznike motornih vozil.

(5) Z globo 200 evrov se kaznuje voznik, ki vozi v območju lokalnega prometa v nasprotju z tretjim in četrtim odstavkom tega člena.

(6) Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi