Logo MojaObčina.si

Vipava

DANES
4°C
1°C
JUTRI
6°C
2°C
4070

Samo če sem sam v redu, lahko pomagam drugim

Učenci z motnjami v razvoju in gibalno oviranostjo, ki so vključeni v izobraževalne, vzgojne in rehabilitacijske programe v Cirius-u  Vipava, potrebujejo za uspešno učenje in socialno vključevanje pomoč in podporo strokovnih delavcev z znanji iz različnih področij. Poleg strokovnosti pa morajo biti vsi, ki delajo na področju izobraževanja, rehabilitacije in usposabljanja z otroki s posebnimi potrebami, tudi močne, obenem pa sočutne osebe.  

Delo z učenci s posebnimi potrebami je naporno tako psihično kot fizično. Učenci potrebujejo za uspešno učenje in njihov celostni razvoj dobro motivacijo, pomoč pri usmerjanju v  dejavnosti, vodenje, stalne pozitivne spodbude, razumevanje za njihove individualne potrebe in lastnosti, posameznikom s kompleksnimi potrebami pa je potrebno nuditi tudi fizično pomoč pri premikih, osebni negi, hranjenju.

Dejstvo je, da klasične pedagoške metode ne zadoščajo.  Včasih so celo neustrezne in neučinkovite pri vsakodnevnem spopadanju s težavami učencev na področju komunikacije, vedenja, zdravja. Zaposlenim včasih zmanjkuje navdiha, energije in motivacije, potrebne za doseganje novih ravni produktivnosti in uspeha. Pogosto prihaja do stresa in posledično izgorelosti na delovnem mestu, kar vpliva tako na posameznika kot na organizacijo. Za uspešno delo z ranljivo populacijo je pomembna pozitivna naravnanost in medsebojno sodelovanje v kolektivu ter velika profesionalna in osebnostna kompetentnost.  

Erasmus+ ponuja strokovnim delavcem različne priložnosti na področju izobraževanja, poučevanja, usposabljanja, razvoja in sodelovanja v mednarodnem okolju. Cilj programa je spodbujati mednarodno mobilnost posameznikov, povečati obseg sodelovanja med organizacijami ter dvig kakovosti izobraževanja v Evropi. Z mednarodnim sodelovanjem spodbujamo, razvijamo in povezujemo znanje, ljudi in izkušnje v evropskem izobraževalnem prostoru.  

S projektom 'Samo če sem jaz v redu, lahko pomagam drugim' smo v Cirius Vipava želeli raziskati dobre prakse v osmih evropskih državah, spoznati metode in tehnike za spopadanje s stresom, spoznati inovativne metode in učinkovite prijeme za delo z učenci s posebnimi potrebami, strokovnim delavcem omogočiti razvoj in krepitev kompetenc za izvajanje strokovnega dela, istočasno pa jih opremiti s strategijami za preprečevanje neugodnih posledic stresa.  

Mobilnosti v tujini se je udeležilo šestnajst strokovnih delavcev. Udeleženci so bili člani različnih delokrogov: učitelji, terapevti in zdravstveni delavec. Vsi so člani strokovnih timov in strokovnih združenj in delujejo v prid razvoja stroke. Udeležili so se 15 strukturiranih tečajev in enega usposabljanja v tujini.

Preko tečajev in usposabljanja so spoznali metode za preprečevanje stresa in povečanje čuječnosti, sodobne pristope in metode za delo z ranljivo populacijo (avtizem, težke motnje v duševnem in gibalnem razvoju), celostne metode, izkustveno učenje, znanja s področja nevrofizioterapije – Bobath metoda, strategije vodenja skupin, sisteme izobraževanja v tujini, dobre inkluzivne prakse, kulturo evropskih držav, navezali so stike s kolegi iz tujine. Nadgradili so tako strokovne kot osebne kompetence, kompetence s področja IKT, samoiniciativnosti in podjetnosti, socialnih znajdenj, izboljšanje uporabe tujega  jezika in komunikacije.

Z razširjanjem pridobljenega znanja med kolegi, uvajanjem novih organizacijskih oblik ter uporabo novih metod in tehnik pri delu z učenci po zaključku projekta smo skušali omogočiti razvoj in rast kakovosti celotne organizacije. Vključitev v projekt ima pozitivne učinke na udeležence, posledično pa tudi na učence, organizacijo, starše in lokalno skupnost.  

V prihodnosti nameravamo več pozornosti posvetiti sistematičnemu uvajanju psihohigienskih aktivnosti v naše delo.  

Tanja Princes, Cirius Vipava

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi