Logo MojaObčina.si

Veržej

DANES
15°C
7°C
JUTRI
23°C
8°C
1291

Pojasnila Finančne uprave Republike Slovenije v zvezi z izdajo odločb za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Nekateri občani so se obrnili na našo občino, ker so s strani Finančne uprave Republike Slovenije ponovno prejeli odločbo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki je identična tisti, ki so jo že prejeli. Hkrati pa so prejeli še dve dodatni položnici z drugačnima dnevoma zapadlosti, kot so jih prejeli v prvotni odločbi. Seveda smo s strani Občine Veržej strankam sporočili, da gre za primere, ko zavezanec ni pravočasno poravnal prvega obroka. V takem primeru je Finančna uprava Republike Slovenije zavezancem poslala še enkrat isto odločbo z osebno vročitvijo, medtem ko so se prvotne odločbe pošiljale z navadno vročitvijo.  Finančna uprava Republike Slovenije nam je v zvezi s tem poslala naslednja dodatna pojasnila:


Finančna uprava RS pri vročanju odločb o odmeri NUSZ ravna skladno z določbo 85. člena ZDavP-2. Tako je v prvem odstavku tega člena določeno, da se odločbe (kamor sodijo tudi odločbe o odmeri NUSZ) in sklepi ter drugi dokumenti, od katerih vročitve začne teči rok, razen odločb, sklepov in drugih dokumentov, ki se izdajo v postopku davčnega nadzora in v postopku davčne izvršbe ter odločb o obročnem plačilu davka po 101., 102. in 103. členu tega zakona, vročajo z navadno vročitvijo, pri čemer je vročitev opravljana 15. dan od dneva odpreme, če ta zakon ne določa drugače. Iz tretjega odstavka tega člena nadalje izhaja, da, če zavezanec ne plača davka v roku oziroma v roku ne izpolni druge obveznosti, mu davčni organ vroči odločbo, sklep ali drug dokument z osebno vročitvijo, če ta zakon ne določa drugače.

Glede na zakonsko določbo Finančna uprava RS odločbe o odmeri NUSZ zavezancem fizičnim
osebam najprej vroči z navadno vročitvijo. V kolikor zavezanec deloma ali v celoti plača predpisano obveznost, se šteje odločba za vročeno. V nasprotnem primeru, po poteku roka za plačilo obveznosti (prvega obroka), se šteje, da odločba ni bila vročena, zato se vročitev opravi ponovno, tokrat z  osebno vročitvijo. Ustrezno se zamaknejo tudi roki za plačilo dajatve. S tem načinom vročitve davčni organ pridobi tudi izvršilni naslov, ki je podlaga za morebitno kasnejšo izvedbo davčne izvršbe. Z namenom, da se zavezance še bolj osvešča o pravočasnosti plačila obveznosti, bodo finančni uradi občine, ob izdaji odločb o odmeri NUSZ za posamezno odmerno leto (ob navadnem in ponovnem osebnem vročanju), obvestili o datumu odpreme odločb o odmeri NUSZ ter o datumih zapadlosti rokov posameznih obrokov. Občinam priporočamo, da tudi same o teh datumih obvestijo občane na krajevno običajen način. Zavezanci imajo možnost vpogleda do teh podatkov na ravni občine tudi na spletni strani Finančne uprave RS. 

V zvezi z zgoraj navedenim bomo pri odmeri za naslednje leto občane obvestili o datumih zapadlosti rokov posameznih obrokov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, tako da ne bo prihajalo do dilem, kdaj in katero položnico naj zavezanec plača, saj ima tako naenkrat pred sabo 4 položnice s 4 različnimi datumi valute. 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi