Logo MojaObčina.si

Tabor

DANES
15°C
4°C
JUTRI
18°C
2°C
Avtor: OBČINA TABOR,

NAGRADNI NATEČAJ – FOTOGRAFIJA KRVAVICE 2014

Datum objave: 28. 02. 2014
Številka razpisa: »FOTOGRAFIJA KRVAVICE 2014«.
Sredstva: 1€
NAGRADNI NATEČAJ – FOTOGRAFIJA KRVAVICE 2014 Naj bo fotografija hriba Krvavice, ki bo krasila prvo stran našega časopisa Novice izpod Krvavice po vaši izbiri! Preizkusite se in fotografirajte hrib Krvavico, kakršno jo ujamete skozi objektiv vašega fotoaparata ter najboljšo fotografijo pokažite svetu. Če bo izbrana vaša fotografija, bo vsakokratno listanje po časopisu še bolj zanimivo! SODELUJTE TUDI VI! Fotografirajte hrib Krvavico in fotografijo po elektronski pošti pošljite na naš naslov: info@obcina-tabor.si, s pripisom »FOTOGRAFIJA KRVAVICE 2014« do vključno 15. 3. 2014. Predlog, ki ga bo izbral Uredniški odbor časopisa, bo nagrajen z darilnim paketom TIC-a Tabor in bo uporabljen že v marčevski številki časopisa. Pri pošiljanju predlogov upoštevajte, da: • je potrebno fotografijo posredovati v jpg formatu, • je rok za oddajo predlogov 15. 3. 2014, • je v elektronski pošti potrebno posredovati osebne podatke, naslov in telefonsko številko in da • je v elektronski pošti potrebno podati izjavo o strinjanju s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradnem natečaju »Fotografija Krvavice 2014«. PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNEM NATEČAJ »FOTOGRAFIJA KRVAVICE 2014« 1. Podatki o organizatorju nagradnega natečaja Organizator nagradnega natečaja »Fotografija Krvavice 2014« (v nadaljevanju: nagradni natečaj) je Uredniški odbor časopisa Novice izpod Krvavice (v nadaljevanju: organizator). Namen nagradnega natečaja je izbor trajne naslovne fotografije hriba Krvavice za časopis. 2. Trajanje Nagradni natečaj poteka od 1. 3. 2014 do 15. 3. 2014. Organizator bo upošteval zgolj predloge, prejete do vključno 15. 3. 2014. Nagrajenec bo obveščen najkasneje 20. 3. 2014. Nagrada bo podeljena najkasneje 27. 3. 2014. 3. Udeleženci Udeleženci nagradnega natečaja so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki na natečaj prijavijo fotografijo Krvavice, kot je določeno v nadaljevanju teh pravil. V nagradnem natečaju ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradnega natečaja. 4. Način sodelovanja Udeleženci nagradnega natečaja sodelujejo na natečaju tako, da organizatorju posredujejo fotografijo hriba Krvavice, kot je določeno v nadaljevanju teh pravil. Fotografijo hriba Krvavice udeleženci posredujejo preko elektronske pošte na naslov: info@obcina-tabor.si s pripisom: »FOTOGRAFIJA KRVAVICE 2014«. 5. Nagrade V nagradni igri bo podeljena nagrada: 1 x DARILNI PAKET TIC-a Tabor. 6. Izbor nagrajenca Zmagovalec natečaja je sodelujoči, ki prejme glavno nagrado za fotografijo hriba Krvavice, ki jo izbere Uredniški odbor časopisa Novice izpod Krvavice. 7. Prevzem nagrade Pogoj za prevzem nagrade je, da udeleženec – nagrajenec soglaša s temi pravili in izpolnjuje pogoje za udeležbo v nagradnem natečaju. Glavna nagrada bo podeljena po končanem izboru fotografije, najkasneje do 27. 3. 2014. Nagrajenec bo obveščen po elektronski pošti. Če nagrajenec ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za prevzem nagrade, odkloni ali nagrade ne prevzame v roku 7 dni od datuma nagrajevanja ali ne posreduje potrebnih podatkov v roku od prejetega obvestila, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca natečaja. Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne protivrednosti. 8. Avtorstvo Udeleženci nagradnega natečaja posredujejo fotografijo hriba Krvavice, ki je lahko avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Udeleženci nagradnega natečaja s prijavo fotografije v nagradni natečaj izrecno in nepreklicno dovoljujejo organizatorju, da fotografijo hriba Krvavice (avtorsko delo) neomejeno reproducira v fizični obliki v vseh medijih (TV, tiskani mediji), na internetu (spletna mesta, mobilni internet), na razstavah, sejmih in drugih oblikah javnih predstavitev in v oglasnih sporočilih vseh formatov in v zvezi s tem udeleženci nagradnega natečaja na izvajalca nagradnega natečaja prenašajo časovno in prostorsko neomejene materialne avtorske pravice iz 22. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v obsegu, potrebnem za reprodukcijo avtorskih del na podlagi tega odstavka. Organizator bo pri vseh reprodukcijah avtorskih del (fotografij), kjer je to objektivno mogoče, navajal ime in priimek avtorja fotografije ali pa ime, ki ga izbere avtor v sodelovanju z organizatorjem. Organizator ima pravico iz natečaja izločiti katerokoli fotografijo hriba Krvavice, za katero oceni, da je njena vsebina žaljiva ali neprimerna oziroma, da njena vsebina krši pravice tretjih oseb, vključno s pravicami intelektualne lastnine ali pa njena uporaba ni možna. 9. Varovanje osebnih podatkov Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradnega natečaja so varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženci nagradnega natečaja izrecno soglašajo, da organizator nagradnega natečaja njihove osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradnem natečaju, uporabi za potrebe nagradnega natečaja. Nagrajenec fotografije organizatorju nagradnega natečaja izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih izbora in prevzema nagrade. S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradnega natečaja in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. 10. Končne določbe Pravila nagradnega natečaja so objavljena in dostopna v februarski številki časopisa Novice izpod Krvavice in na spletni strani občine: www.obcina-tabor.si. Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolnih ali napačnih prijav v nagradni natečaj. Odločitev organizatorja nagradnega natečaja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim natečajem je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator nagradnega natečaja si pridržuje pravico sprememb teh pravil iz kakršnega koli utemeljenega razloga. O vseh morebitnih spremembah pravil bodo udeleženci obveščeni z objavo na spletni strani. Nadaljevanje sodelovanja v nagradnem natečaju po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami. Za vse morebitne spore iz naslova nagradnega natečaja, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Žalcu. Ta pravila začnejo veljati s 1. 3. 2014. Saša Zidanšek Obreza, odgovorna urednica

Všečkaj objavo