Sofinanciranje

Sofinanciranje


Vsebinski del "€nergija" spletnega portala MojaObčina je kot projekt sofinanciran v okviru Petrolovega Programa velikih zavezancev za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih.

Energija za življenje
Projekt je sofinanciran v okviru Petrolovega Programa velikih zavezancev
za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih