Logo MojaObčina.si

Sodražica

DANES
24°C
5°C
JUTRI
13°C
9°C
185

1. Izredna seja Občinskega sveta Občine Sodražica

Po lokalnih volitvah se je novoizvoljeni Občinski svet Občine Sodražice konstituiral na prvi redni seji v četrtek, 06. 12. 2018, o čemur smo tudi že poročali. Teden dni kasneje, 13. 12. 2018, so se svetniki že sešli na prvi izredni seji. Razlog za sklic izredne seje je rebalans proračuna za leto 2018 in čas, ki je potreben za realizacijo sprejetih sprememb do konca koledarskega leta.

Člani občinskega sveta so tako obravnavali tri točke dnevnega reda, to je Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2018 (rebalansa proračuna), seznanitev s sklepom o začasnem financiranju občine v času januar – marec 2019 ter program dela Občinskega sveta v letu 2019. Občinski svet je obravnaval in soglasno sprejel rebalans proračuna. V nadaljevanju pa se je seznanil s sklepom o začasnem financiranju občine v času do sprejema proračuna za leto 2019, to je v prvih treh mesecih, ter sprejel program dela za naslednje leto, s katerim je določil sedem rednih sej z okvirnim načrtom dnevnega reda.

Veljavni proračun se s tem rebalansom spreminja tako, da se višina predvidenih prihodkov znižuje na 3.102.574 evrov. Glavni razlog za znižanje prihodkovne strani je na strani transfernih prihodkov, saj se je izvajanje projekta Agromelioracija Gora v višini 256.517 evrov prestavilo v proračunsko leto 2019, projekt Izgradnje OŠO (širokopasovno omrežje) v višini 750.000 evrov, ki smo ga pripravljali skupaj s še tremi občinami partnericami, pa se ne izvaja. Znižanje se predvideva tudi pri kapitalskih prihodkih, zlasti pri nižjih prihodkih iz prodaje občinskega premoženja, ter pri nižji realizaciji prihodkov iz naslova nedavčnih prihodkov, skupno v obeh primerih približno 100.000 evrov. Nekoliko višje prihodke od načrtovanih pa se pričakuje pri prihodkih iz državnega in evropskega proračuna za projekt SORIKO v višini skoraj 300.000 evrov. Pri ostalih prihodkih pričakujemo približno enako realizacijo kot je bila predvidena. Na podlagi navedenega predlagamo nižjo prihodkovno stran za nekaj več kot 800 tisoč evrov, kar predstavlja dobrih 20 % nižji proračun. Odhodki so predstavljali v dosedaj veljavnem proračunu 3.918.776 evrov. S tem rebalansom jih znižujemo enakomerno znižanju prihodkovne strani za dobrih 20 %, kar pomeni znižanje na višino 3.127.108 evrov (razliko med prihodkovno in odhodkovno stranjo predstavljajo prenešena sredstva s preteklega leta). Manjkajoča sredstva se bodo odrazila v znižanju predvsem investicijskega dela proračuna, saj znižanje prihodkovne strani predstavljajo ravno nerealizirana sredstva za izvedbo dveh projektov, ki se v celoti financirata iz podpornih virov. V določenem delu se bodo spremenila in tudi nekoliko znižala sredstva na področju tekočih odhodkov, tekočih transferjev in investicijskih transferjev. Razlog za znižanje proračuna s predlaganim rebalansom je torej izpad sredstev za projekta Agromelioracija Gora in Gradnje OŠO. Sredstva za projekta agromelioracije smo sicer dobili odobrena, vendar šele za naslednje leto, zato se projekt izvaja v obdobju november 2018 - maj 2019. Projekt GOŠO se ne bo izvajal, ker kljub razpisanim sredstvom s strani države za izvedbo GOŠO ni bilo s strani zasebnih telekomunikacijskih podjetij izraženega interesa. Kdaj točno se projekt resnično izvedel, pa je težko napovedati.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi