Logo MojaObčina.si

Sodražica

DANES
13°C
2°C
JUTRI
3°C
-7°C

Delo občinskega sveta: 14. redna seja

V sredo, 1. marca, je občinski svet Občine Sodražica imel 14. redno sejo. Dnevni red je zajemal obravnavo rebalansa proračuna za leto 2017, osnutek proračuna za leto 2018, spremembo cen programov vrtca pri OŠ Sodražica, soglasje k ceni socialno varstvene storitve Pomoč na domu ter predloge odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje ter Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem. Občinskemu svetu so bile predstavljene tudi aktivnosti za obeležitev 800 letnice prve pisne omembe Sodražice.
Občinski svet je sprejel rebalans proračuna za letošnje leto. Sam proračun je bil sprejet skupaj s proračunom za leto 2016 že decembra 2015. Spremenjene okoliščine glede financiranja in dinamike določenih programov so narekovale nekaj sprememb, kar je bil tudi razlog, da je župan občinskemu svetu predložil predlog rebalansa. Z rebalansom se višina proračuna nekoliko spremeni tako na prihodkovni kot na odhodkovni ravni in znaša 4.076.772 evra na odhodkovni strani. Od tega največji del predstavlja investicijski del proračuna, to je kar 64%, preostali del pa sredstva za redno delovanje občine, še zlasti vseh lokalnih javnih služb ter programov, ki se (so)financirajo iz občinskega proračuna (tekoči odhodki in transferji: delovanje občinskega sveta, župana in občinske uprave, redno vzdrževanje cest in druge infrastrukture, programi vzgoje in izobraževanja, določeni socialni in zdravstveni programi, podpora ljubiteljskim dejavnostim, npr. šport, kultura, druge dejavnosti, humanitarne dejavnosti, gasilstvo in civilna zaščita, podpora malemu gospodarstvu in turistične prireditve itd.). Sredstva za slednja področja so uvrščena med tekoče odhodke in transferje in so načrtovana na podlagi izračuna zakonsko in pogodbeno določenih zavez ter ocene realnih potreb. Gibljejo se v okvirjih, primerljivih na porabe iz preteklih proračunskih obdobij. Med razvojnimi in investicijskimi programi predstavljajo največji del infrastrukturni projekti na področju oskrbe s pitno vodo (operacije: Oskrba s pitno vodo SORIKO), prometne in okoljske infrastrukture (ureditev centra Sodražice) in kmetijske infrastrukture (operacija agromelioracija Gora). Rebalans vključuje tudi sredstva za izvedbo projekta GOŠO (širokopasovne povezave), v kolikor bo država pravočasno razpisala že dolgo napovedan razpis za tovrstne investicije. Rebalans proračuna bo začel veljati po objavi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 v Uradnem listu.

Občinski svet je obravnaval tudi osnutek proračuna za leto 2018, ki ga je tudi sprejel in podal v javno obravnavo (Osnutek proračuna Občine Sodražice za leto 2018 je objavljen na: http://www.sodrazica.si/predpisi-v-pripravi/.

Občinski svet je na predlog Osnovne šole Sodražica obravnaval in sprejel spremembo cen programov vrtca. Tako se zvišuje cena programa vrtca za prvo starostno obdobje iz 412 EUR na 417 EUR in za drugo starostno obdobje iz 343 EUR na 364 EUR. Predlagateljica je utemeljila spremembo cen s spremembo okoliščin ekonomike delovanja vrtca, ki je nastala pri sprostitvi omejitev plačne politike zaradi krize v predhodnih letih ter spremembo števila oddelkov ter zaradi spremenjene sestave starostnih skupin otrok, ki so vključeni v vzgojnovarstveni proces.

Občinski svetniki so sprejeli tudi novo ceno socialnovarstvene storitve Pomoč na domu, pri čemer se sprememba nanaša le na prispevek občine in ne na plačilo uporabnikov. Spomnimo, za to storitev, ki je namenjena negi in drugi oskrbi starejših občank in občanov, ki še lahko živijo na svojem domu in kot taka predstavlja pomembno socialno dobrino, prispeva občina pretežni del, uporabniki pa le 5 EUR za uro uporabe te storitve.

Sodražica leta 2020 praznuje 800 letnico prve pisne omembe. Zato občina želi, da se poleg primernih prireditev tega leta, proslavimo tudi z izdajo knjige - monografije o Sodražici, njenih ljudi, krajih, zgodovini in vseh znamenitostih. Zaradi tega je bil s strani župana sklican organizacijski odbor, ki se je nato preuredil v uredniški odbor. Za vodjo oziroma urednika je bil imenovan mag. Ludvik Mihelič, profesor zgodovine in geografiji in pobudnik projekta, ki je občinskemu svetu tudi predstavil podrobnejši program obeležitve jubileja in priprave same knjige.

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!