Logo MojaObčina.si

Šentrupert

DANES
4°C
-2°C
JUTRI
7°C
-3°C

Bi se radi učili, pa ne veste KAJ in KAKO

Želimo, da tudi vi najdete tisto pravo izobraževanje, ki ga potrebujete. Če še ne veste, katero je le-to, se obrnite na CIK Trebnje. V okviru projekta Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene (DIS osrednja JV regija 2016 – 2022), ki ga vodi RIC Novo mesto, partnerji pa smo CIK Trebnje, Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ter Šolski center Novo mesto, nudimo BREZPLAČNO informiranje in svetovanje (po modelu Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih) ter ugotavljanje neformalno pridobljenega znanja. Svetovanje je namenjeno vsem zaposlenim, obrtnikom in kmetom, ki potrebujejo dodatna usposabljanja in izobraževanja ali si želijo pridobiti certifikate zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

Svetujemo vam: o možnostih izobraževanja in usposabljanja za pridobitev drugega poklica/ poklicne usposobljenosti (npr. vzgojitelj predšolskih otrok, ekonomski tehnik, kuhar, natakar, čistilec, …), vključitev v programe tujih jezikov, računalništva in digitalnega opismenjevanja, pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij (npr. socialni oskrbovalec na domu, varuh predšolskih otrok, … ) ali drugih certifikatov (Slovenščina kot drugi in tuji jezik, Začetna integracija priseljencev).

Vključite se lahko tudi v postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Predhodno pridobljeno znanje so vse spretnosti in znanja, ki jih pridobite na področju dela, izobraževanja, prostovoljstva, delovanja v družbi ali z ukvarjanjem s prostočasnimi aktivnostmi. V postopku lahko pridobite mnenje o svojem znanju, izdelate svojo zbirno mapo, ki vključuje spričevala, potrdila o izobraževanjih in delovnih izkušnjah. Posamezniku služi kot povratna informacija in spodbuda za nadaljnjo izobraževalno pot.

Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene je brezplačna, saj jo financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Za več informacij pokličite 07 34 82 108 in z veseljem vam bomo svetovali.

V oktobru pričenjamo s številnimi novimi programi. Pokličite in se prijavite. Več o ponudbi in projektih na naši novi spletni strani www.ciktrebnje.si. Spremljate nas tudi na Fb.

Dejavnost svetovanja je sofinancirana v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi