Logo MojaObčina.si

Ravne na Koroškem

DANES
3°C
-4°C
JUTRI
3°C
-4°C
11586

Kaj se dogaja na severnem odseku 3. razvojne osi?

Obvestilo Iniciative HOČ`MO CESTO

Preteklo sredo 10. novembra je v Ljubljani potekalo srečanje koordinacijskega odbora za spremljanje gradnje 3. razvojne osi.

Uvod srečanja je podal minister za infrastrukturo:

-  Minister poudari, da za poroštveni zakon Šentrupert – Velenje potrebujejo še soglasje Ministrstva za finance. Sprejem poroštva je predviden še letos.

-  V pripravi je javni razpis za izvajalca gradbenih del za odsek Škale-Konovo;

 

Odsek Velenje – Slovenj Gradec:

Zaključek gradnje tega odseka je predviden leta 2026.

 • Na odseku SG-VE imajo pridobljenih 90% zemljišč. Zaključek gradnje tega odseka je predviden za 2026.
 • Gaberke: rok za dokončanje del se izteče decembra letos.
 • Jenina: rok izgradnje imajo 2 leti.
 • Škale: razpis poteka (pridobitev »sposobnosti« gradnje); Gradbeno dovoljenje se pričakuje januarja 2022.
 • Velunja (E): Ta odsek poveže "Jenino« in »Gaberke«. Vloga za gradbeno dovoljenje (GD) bo podana v novembru 2021, računajo na pravnomočnost GD do julija 2022. V prvi polovici 2022 bodo izpeljali javni razpis za izvajalca GD.
 • Podgorje (G): Imajo pridobljeno delno GD, ki je potrebno za odlaganje materialov (izkopov) iz področja sklopa »Jenina«. Za celotno G imajo v načrtu pridobiti GD v prvi polovici 2022.
 • Velenje (A): GD načrtujejo pridobiti v 2022.

Odsek Šentrupert-Velenje:

 • Predhodna dela naj bi se razpisala prej (razna krožišča in deli navezovalnih cest; uvoz na avtocesto). Pridobljenih imajo 45% zemljišč.
 • Nimajo še pridobljenega okoljevarstvenega soglasja. Računajo, da bo to pridobljeno v prvi polovici 2022. Ocena DARS je (če ne bo zapletov), da bi se gradnja tega odseka pričela leta 2023. Zaključek gradnje predviden 2027.

Odsek SG – Otiški vrh:

 • Geološke raziskave so zaključene. Izdelan je idejni projekt. Potekajo geološko-geomehanske raziskave.
 • Vprašanje priključka južne obvoznice na hitro cesto so uskladili z MOSG.
 • Pri hidrološko-hidravlični študiji so zamude, kajti ni usklajenosti oz. odzivnosti delovanja Agencije za vode (MOP).
 • Na področju Bukovske vasi je potrebno uredite okoliščine z vodovarstvenim območjem. Na potezi so občine Dravograd, Slovenj Gradec ter MOP.
 • Sprejem uredbe DPN za SG-Otiški vrh je predviden za prvo polovico leta 2023.

 Odsek Otiški vrh – Holmec

 • Odsek je razdeljen je na 3 pododseke (cca 11km novogradnje cest in 5 km rekonstrukcije).
 • Vlada je varianto trase potrdila.
 • V pripravi so javna naročila za strokovne podlage za uredbo o DPN.
 • Predviden sprejem DPN Otiški vrh-Holmec je druga polovica 2023.

 

Za iniciativo HOČ`MO CESTO

Aljaž Verhovnik

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi