Logo MojaObčina.si

Radovljica

DANES
16°C
2°C
JUTRI
16°C
6°C
2101

S 13. seje občinskega sveta

Radovljiški občinski svet je na včerajšnji seji sprejel Odlok o spremembah Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica, ki vsebuje dodatno določbo, da se celotna vsebina javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa objavi v uradnem glasilu občine. Doslej je bilo namreč v Deželnih novicah objavljeno samo obvestilo o objavi razpisa, celotno besedilo razpisa pa na spletni strani občine. Takšno spremembo je občini naložil Inšpektorat RS za šport, ki je odlok in javni razpis pregledal v okviru rednega inšpekcijskega nadzora. V Pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa, ki so priloga odloka, pa so merila pri posameznih športnih programih podrobneje ovrednotena, kar je prav tako zahteval inšpektorat.

Svetniki so med drugim sprejeli še dva osnutka odlokov. Osnutek Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Radovljica predstavlja novo pravno podlago za izdajo odločb o plačilu komunalnega prispevka. Nadomestil bo sedanja občinska odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o merilih za odmero komunalnega prispevka. Razlog za pripravo novega odloka je posodobitev v skladu z zakonom o urejanju prostora in vladno uredbo o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka.

Osnutek Odloka o dopolnitvi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Radovljica pa ureja namakanje kmetijskih zemljišč z vodo iz javnega vodovoda – pogoje in način izvedbe kmetijskega namakalnega priključka.

Volitve in imenovanja

Občinski svet je podal soglasje k imenovanju Eve Štravs Podlogar za direktorico Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za štiriletni mandat.Občina Radovljica je poleg občin Jesenice, Bohinj in Kranjska Gora soustanoviteljica zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. Direktorja imenuje svet zavoda po pridobljenem soglasju ustanoviteljev.

Za člana Razvojnega sveta gorenjske regije za programsko obdobje od 1.1.2021 do 31.1.2027 so svetnikiimenovali Cirila Globočnika.

Novoimenovani predstavniki občine v svetih javnih zavodov so:
- v Svetu Doma dr. Janka Benedika Radovljica Monika Ažman,
- v Svetu Glasbene šole Radovljica Mateja Bajt, Stanislav Praprotnik in Andraž Peterman,
- v Knjižničnem svetu Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica Matjaž Geršič in
- v Svetu OŠ Staneta Žagarja Lipnica Teodora Beton, Dalibor Šolar in Andrej Potočnik.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi