Logo MojaObčina.si
JUTRI
17°C
16°C
NED.
19°C
10°C
Avtor: OBČINA POLZELA,

JAVNI POZIV - Imenovanje članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Polzela

Datum objave: 27. 12. 2022
Številka razpisa: 0110-12/2022-1

Datum:        27. 12. 2022

Političnim strankam in nestrankarskim listam ter zainteresirani javnosti

Na podlagi 56. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela - Uradne objave, št. 3/22 – uradno prečiščeno besedilo) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

JAVNI POZIV
za imenovanje članov v

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Polzela

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva vse politične stranke in liste ter vso zainteresirano javnost, da podajo predloge za imenovanje članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Polzela.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Polzela (v nadaljevanju: SVCP) ureja Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Polzela (Uradni list RS, št. 68/1999). SVCP skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter razvijanje humanih in solidarnih odnosov med sovozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu.

Predsednika, tajnika in člane SVCP imenuje občinski svet za dobo štirih let. Za člane se imenujejo predstavniki zainteresiranih organov in organizacij ter strokovnjaki s področja cestnega prometa. Svet šteje pet članov od katerih mora biti v svetu:

-          predstavnik s strani osnovne šole,
-         
predstavnik avto šole,
-         
predstavnik ZŠAM,
-         
predstavnik občinskega sveta,
-         
predstavnik policije.

Predlogom je potrebno priložiti izjavo kandidata o strinjanju s predlogom oz. imenovanjem v SVCP. Predlog z izjavo je dostopen na obrazcu.

Pisne predloge dostavite na naslov Občina Polzela, Malteška cesta 28. 3313 Polzela ali posredujte na e-naslov obcina.polzela@polzela.si do četrtka, 5. 1. 2023, do 15. ure.

Predsednik KMVVI
Igor Pungartnik l.r


 

 

 

Všečkaj objavo