Logo MojaObčina.si

Polzela

JUTRI
30°C
16°C
NED.
30°C
14°C
Avtor: OBČINA POLZELA,

JAVNA OBJAVA - Prosto strokovno tehnično delovno mesto VZDRŽEVALEC IV (II)

Datum objave: 15. 06. 2022
Številka razpisa: 110-14/2022-1

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih ((Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/0869/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/1615/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1), Občina Polzela javno objavlja

prosto strokovno tehnično delovno mesto
VZDRŽEVALEC IV (II)

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki po e-pošti obcina.polzela@polzela.si ali na naslov Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela. Rok za vlaganje prijav je 8 dni po javni objavi na spletni strani Občine Polzela in na Zavodu RS za zaposlovanje, to je do 23. 6. 2022.

Javna objava v prilogi:


Všečkaj objavo