Logo MojaObčina.si

Polzela

JUTRI
18°C
10°C
PET.
18°C
9°C
Avtor: OBČINA POLZELA,

JAVNA OBJAVA - Prosto strokovno tehnično delovno mesto ČISTILKA I

Datum objave: 19. 04. 2021
Številka razpisa: 110-4/2021-1

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US,  22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE), Občina Polzela javno objavlja

prosto strokovno tehnično delovno mesto

ČISTILKA I

Delovno mesto »Čistilka I« je strokovno tehnično delovno mesto v Režijskem obratu Občine Polzela.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 8 mesecev s polnim delovnim časom.

Informacije o izvedbi javne objave daje direktorica občinske uprave, Alenka Kočevar, 03 703 32 00.
Objava v prilogi:

Všečkaj objavo